ENECO

27 oktober 1999.

Gemeente Spijkenisse grootste Ecostroomklant
ENECO plaatst een zonnezuil bij het Milieuhuis

Op 30 oktober ondertekent de heer dr. F. Pot, wethouder bedrijven, onderwijs en welzijn van de gemeente Spijkenisse een contract met de heer ir. D. van der Hoek, regiodirecteur van ENECO, voor de jaarlijkse levering van 4,5 miljoen kiloWattuur Ecostroom aan de gemeente Spijkenisse. Hiermee wordt de gemeente Spijkenisse de grootste Ecostroomklant van ENECO. Als tegenprestatie plaatst ENECO een unieke zogenaamde 'ENECOzuil' in Spijkenisse: een vijftien meter hoge zuil met zonnepanelen. Deze wordt op 30 oktober in gebruik genomen.

De ENECOzuil is geplaatst bij het Milieuhuis aan de A. van Nootstraat in Spijkenisse. Jaarlijks levert de zuil 1500 kWh op, voldoende om het hele Milieuhuis van schone, duurzame elektriciteit te voorzien. De elektriciteitsnet.

Met de keuze voor 100% Ecostroom en het Mileuhuis op zonne-energie vervult de gemeente Spijkenisse een voortrekkersrol. In het Milieuhuis kunnen onder andere scholieren terecht om van alles te weten te komen over natuur en milieu en hoe je daar zo bewust mogelijk mee om kunt gaan. Ook is in het Milieuhuis een steunpunt van het Wereld Natuurfonds gevestigd. Het WNF heeft zijn naam verbonden aan het product Ecostroom van ENECO en maakt hiervoor promotie onder de verzamelnaam 'groene energie'. Ecostroom is iets duurder dan gewone stroom. ENECO gebruikt de meeropbrengsten om extra duurzame kilowatturen in te kopen, zodat steeds meer energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt.

Deel: ' ENECO plaatst zonnezuil bij Milieuhuis Spijkenisse '
Lees ook