20 januari 1999

Trends in Energy 1999: Energiebedrijven nog niet klaar voor vrije markt

Nederlandse energiebedrijven krijgen in 1999 voor het eerst in hun bestaan te maken met concurrentie. Daarmee verandert hun omgeving ingrijpend. Sterker nog: hun markt ondergaat een metamorfose. Elektriciteit en gas zijn straks gewone producten die iedereen van een aanbieder naar keuze betrekt. De Sectorgroep Energie van Moret Ernst & Young heeft de verwachtingen van aanbieders en afnemers van energie in kaart gebracht. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek Trends in Energy 1999 dat de Nederlandse energiesector nog niet klaar is voor een vrije markt.

In Nederland maken de huidige aanbieders van energie zich maar moeilijk los uit de oude 'nutscultuur'. Zij hechten nog sterk aan onderlinge afstemming en kiezen eerder voor trendvolgens en risicomijdend gedrag, dan voor een onafhankelijk en slagvaardige aanpak.
Het is de onderzoekers opgevallen dat juist de kleinere aanbieders van energie de indruk geven zelfstandig verder te willen gaan, terwijl juist deze bedrijven zich kunnen afvragen of zij zonder schaalvergroting daadwerkelijk kansen hebben en, zo ja, hoe hun rol als 'niche-speler' eruit ziet. In verhouding tot de buitenlandse aanbieders zijn de Nederlandse energiebedrijven te klein om goed te kunnen concurreren op de Europese energiemarkt. Volgens de onderzoekers zijn de Nederlandse energiebedrijven gebaat bij strategische allianties met buitenlandse aanbieders van energie. Energiereuzen uit landen met een geliberaliseerde markt kennen het klappen van de marktzweep en door het sluiten van allianties met deze bedrijven kunnen de Nederlandse energiebedrijven kennis in huis halen om de concurrentiepositie te verstevigen.
Afnemers zullen de energie-aanbieders vooral afrekenen op flexibiliteit van prijsafspraken en over de levering. De Nederlandse bedrijven zullen tevens aandacht moeten besteden aan het versterken van hun financiële positie om internationaal mee te kunnen spelen. Aan het aspect van 'financiële aandeelhouderswaarde' heeft men weinig aandacht hoeven besteden omdat veel bedrijven nog in handen van de overheid zijn. Bovendien is de solvabiliteit van de bedrijven in internationaal perspectief te laag voor een sterke positie op een gedereguleerde Europese markt.

Het onderzoek Trends in Energy 1999 is gebaseerd op de antwoorden van 161 industriële afnemers van energie. Aan de aanbodzijde werd door 44 bedrijven aan het onderzoek meegedaan. Het onderzoek (prijs 225,- incl. BTW) is aan te vragen door een e-mail te sturen aan Renate van Bezu met in dat bericht vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Deel: ' Energiebedrijven nog niet klaar voor vrije markt '
Lees ook