MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


28-01-1999

Energiebesparing slaat aan bij midden- en kleinbedrijf

Vanaf 1997 heeft het midden- en kleinbedrijf zoveel geïnvesteerd in energiebesparing, dat de jaarlijkse uitstoot van CO2 met 14.000 ton verminderde (het gemiddeld jaarlijkse energiegebruik van 2500 gezinnen). Dit blijkt uit een onderzoek van EnergieNed, dat twee jaar energiebesparingsfondsen heeft geëvalueerd. MKB-Nederland heeft sterk aangedrongen op dit onderzoek en is verheugd dat het midden- en kleinbedrijf zoveel aan energiebesparende maatregelen doet en bovendien goed gebruik maakt van de hiervoor opgezette energiebesparingsfondsen.

Van het aantal leningen voor investeringen in energiebesparing is 72% afgesloten door middelgrote en kleine ondernemingen. De verdeling van de investeringen over de sectoren van het mkb is enigszins onevenwichtig. Bijna 75% van de leningen werd door horeca-bedrijven afgesloten, 15% door industriële bedrijven, 7% door detail- en groothandelsbedrijven en 8% door overige bedrijven. MKB-Nederland vindt op grond van deze verdeling dat de aandacht van de beheerders van de fondsen (de energiebedrijven) nu actiever uit moet gaan naar die sectoren die wat achterblijven.

De energiebesparingsfondsen geven leningen uit tegen zeer gunstige tarieven die ongeveer 3% lager zijn dan de kosten van bankleningen. Tevens vergoeden de fondsen de meerkosten van bepaalde investeringen. Op deze manier wordt het voor bedrijven aantrekkelijker gemaakt te investeren in energiebesparing en wordt gelijktijdig daadwerkelijk energie bespaard.
MKB-Nederland is ervan overtuigd dat met een wat actievere benadering van de achterblijvende sectoren nog meer bedrijven zullen investeren in energiebesparing, aangezien dit voor alle mkb-bedrijven een belangrijk thema is.

Deel: ' Energiebesparing slaat aan bij midden- en kleinbedrijf '
Lees ook