Gemeente Zoetermeer

Energiebrigade project van EAZ en openbare basisscholen zeer succesvol

Komende week zal het Energie Agentschap Zoetermeer (EAZ) via een bezoek aan de openbare basisscholen in Zoetermeer het Energiebrigade project 2001/ 2002 officieel afsluiten.
Omdat het project tot nu toe zeer succesvol is verlopen zal bij dit bezoek aan alle Energiebrigades een, voor de school verdiende cheque ter waarde van 50 worden overhandigd.
Dit bedrag is door het EAZ en ENECO Energie ter beschikking gesteld voor de aanschaf van educatief materiaal op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Energiebrigades
Eind november 2001 is op alle openbare basisscholen een zogenaamde Energiebrigade ingesteld. Deze bestaat meestal uit vier kinderen en de leerkracht uit groep 7. De Energiebrigade is persoonlijk door het EAZ geïnstrueerd en begeleid en kreeg als taak het geven van voorlichting over, en controle op energiezuinig gedrag op school.

Voorlichting en controle
De kinderen is gevraagd tijdelijke medewerkers van het EAZ te worden. Zij hebben in de verschillende groepen van de school voorlichting gegeven over de noodzaak tot energiebesparing en de manieren waarop dat kan. Elke groep heeft van een lijst met besparingstips ontvangen die hieraan herinnert. Daarnaast heeft de Energiebrigade regelmatig controlerondes uitgevoerd om te kijken of de tips niet per ongeluk worden vergeten. Indien nodig werden kinderen en leerkrachten aangesproken op hun gedrag.

Opnemen meterstanden
Om te kunnen zien of er daadwerkelijk energie bespaard wordt op school, hebben de Energiebrigades wekelijks de meterstanden opgenomen. Deze zijn vervolgens door de kinderen zelf doorgegeven aan het Energie Agentschap dat beschikt over het normale energieverbruik van de scholen. Na vergelijking van de cijfers ontvingen de Energiebrigades een rapportage van de resultaten op de school.

Resultaten
De resultaten van het project zijn zeer goed te noemen. Niet alleen hebben de Energiebrigades door hun enthousiaste medewerking en voorlichting ervoor gezorgd dat energiebesparing en het zuinig omgaan met het milieu structureel aandacht hebben gekregen binnen de school maar tevens hebben de openbare scholen in de eerste 5 maanden van 2002 veel energie bespaard.
Uit de, aan de hand van de buitentemperatuur, gecorrigeerde cijfers blijkt dat de betreffende scholen in 2002 tot nu toe 5% minder gas en
1% minder elektra hebben verbruikt dan in 2001. Terwijl met name het elektraverbruik in Nederland per jaar gemiddeld met 2% toeneemt! Deze besparingen hebben geresulteerd in een besparing van 3.000 en 14 ton CO2!

Continuering in 2003
De resultaten en de ervaringen van de scholen zijn zo positief dat door de openbare scholen unaniem is besloten ook komend jaar door te gaan met het Energiebrigade project. In oktober zullen dan nieuwe Energiebrigades worden ingesteld bij de nieuwe groepen 7.

Energie Agentschap Zoetermeer
Het Energie Agentschap Zoetermeer is een door de gemeente Zoetermeer opgerichte, zelfstandige stichting. Doel van de stichting is het opstarten van projecten die gericht zijn op energiebesparing en vergroting van de duurzame energievoorziening door het op het juiste moment en de juiste plaats bij elkaar brengen van de benodigde partners, kennis en middelen. Daarnaast kan het EAZ fungeren als projectleider en adviseur bij deze projecten. Andere projecten die het Energie Agentschap op dit moment coördineert zijn bijvoorbeeld de Actie Wooncomfort en de haalbaarheidsstudie naar uitbreiding van de hoeveelheid opgewekte windenergie in Zoetermeer.

Laatste wijziging: 08-07-2002

Deel: ' Energiebrigade project van EAZ en openbare basisscholen succesvol '
Lees ook