TuinbouwNet


"Energiegebruik in glastuinbouw moet lager"

"Er moet meer aandacht komen voor energiezuinige kassen. De Nederlandse glastuinbouw verliest haar concurrentiepositie als er geen oplossing komt voor het hoge energiegebruik", pleitte Wouter van der Weijden, directeur van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Hij deed deze uitspraak tijdens een discussiedag begin deze maand van de Programma Advies Commissie (PAC) glasgroenten en bloemisterij. Mensen uit het tuinbouwbedrijfsleven, onderzoek en de overheid waren bij elkaar gekomen om te praten over het toekomstige onderzoek voor de glastuinbouw.

De Wageningse hoogleraar marktkunde Peter Zuurbier pleitte er voor om meer oog te hebben voor de keten. "De productie is maar een heel klein stukje in een heel groot proces." Zuurbier is van mening dat een vastomlijnd toekomstplan onmogelijk is. Alles is tijdelijk, dat geldt ook voor onderzoeksrichtingen en prioriteiten. "Alles wat je nu vastlegt is morgen weer verouderd. Zorg daarom voor een organisatie die kan surfen. Durf te blijven veranderen."

Nic Hogenboom, directeur van Plant Research International (conglomeraat van AB, CPRO en IPO-DLO) sloot zich daarbij aan met een pleidooi voor professionalisering en vergroting van de daadkracht. "Er zijn nog veel te veel bestuurtjes en commissies die mee willen praten over het collectieve onderzoeksbudget. Kijkend niet alleen naar de markt, maar ook de belangrijke octrooiposities moet je je afvragen hoe de sector in de toekomst de mogelijkheden van het onderzoek slagvaardig kan benutten."

Potplantenteler Jack Valstar benadrukte dat het onderzoek goed moet aansluiten bij de vragen die bij de tuinbouwondernemers leven. Want juist bij die ondernemers zit volgens Valstar de vernieuwing. Goos Cardol, directeur aanbod voor glasgroenten bij The Greenery, noemde de markt onvoorspelbaar en grillig. Juist daarin ziet Cardol de kansen voor de afzet van een breed pakket aan Nederlandse producten. Tenminste als Nederland in de keten haar meerwaarde kan blijven bewijzen. Het praktijkonderzoek zou zich daar meer op moeten richten.

De conclusie van de dag was dat het onderzoek toe is aan een grondige omslag in het denken. De glastuinbouw moet zich veel meer op de keten richten. En het onderzoek moet flexibel georganiseerd zijn, omdat uitgestippelde lange-termijnplannen passen niet meer in een wereld die constant verandert. "Het gaat niet alleen om de aansturing en de inhoud van het onderzoek. We moeten ons meer bewust zijn van onze omgeving en we moeten vernieuwend bezig zijn in de keten", sloot Tom de Bruijn, voorzitter van de PAC, de dag af.

Deel: ' "Energiegebruik in glastuinbouw moet lager" '
Lees ook