Energielevering tijdens millenniumwissel even betrouwbaar als nu

"De Nederlandse energiesector gaat met vertrouwen de millenniumwissel tegemoet. Wij zijn ervan overtuigd, dat we de Nederlandse samenleving met dezelfde mate van betrouwbaarheid gas, elektriciteit en warmte kunnen leveren als op de dag van vandaag". Dat zei de heer ir. R.E. Selman, voorzitter van het Energie Millennium Platform (EMP), vandaag tijdens een persbijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort. Ook maakte Selman bekend dat de energiebedrijven eind juni millenniumgereed zijn. Dat betekent dat de bedrijfsprocessen en schakelsystemen die van vitaal belang zijn voor de productie, transport en levering van energie, gecontroleerd zijn en waar nodig zijn aangepast of vervangen.

In het Energie Millennium Platform (EMP) zijn alle energiebedrijven uit de gehele energieketen vertegenwoordigd: de gaswinningsbedrijven (o.a. NAM), de beheerders van de hoofdtransportnetten voor elektriciteit en gas (TenneT resp. Gasunie), de elektriciteitsproductiebedrijven, de energiedistributiebedrijven en de zgn. zelfopwekkers, dat zijn de grote industrieën die substantiële hoeveelheden elektriciteit aan het openbare net leveren. Ook het ministerie van Economische Zaken is in het platform vertegenwoordigd.

Bijzondere maatregelen

Om optimale omstandigheden voor een betrouwbare levering tijdens de millenniumwissel te kunnen creëren, wordt het Nationaal Energie Continuïteitsplan (Necop) ontwikkeld. "Niet dat we problemen verwachten, maar we willen niets aan het toeval overlaten", aldus EMP-voorzitter Selman. Het Necop wordt ontwikkeld in nauw overleg met het ministerie van Economische Zaken. Dit plan overkoepelt de bijzondere maatregelen van de individuele energiebedrijven en is erop gericht, om indien zich tijdens de millenniumwissel onverhoopt toch problemen voordoen, de levering van energie zo snel mogelijk te hervatten. Het plan biedt zo nodig de overheid de mogelijkheid om in de millenniumnacht in direct overleg met de energiesector, ogenblikkelijk bijzondere maatregelen te kunnen treffen. Het Necop voorziet verder onder meer in de aanwezigheid van (extra) personeel op belangrijke schakelpunten en de beschikbaarheid van extra reserve elektriciteitsproductiecapaciteit. Reserve elektriciteitscentrales staan ‘aan de zijlijn warm’ en zijn daardoor direct inzetbaar. Voor alle schakels van de energieketen geldt dat er gedurende de millenniumovergang geen onderhoud is gepland. Dat betekent dat alle gas- en elektriciteitsproductiemiddelen, transport- en distributienetten maximaal beschikbaar zullen zijn.

Europese afspraken

Uit oogpunt van frequentiestabiliteit en eventuele onderlinge ondersteuning, is handhaving van de koppeling met het Nederlandse met het Europese hoogspanningsnet vereist. De Europese elektriciteitstransporteurs hebben de afspraak gemaakt dat ieder land zo veel mogelijk in eigen elektriciteitsbehoefte voorziet waardoor minimale uitwisseling van energie

plaats vindt en maximale netcapaciteit beschikbaar is voor onderlinge ondersteuning indien nodig. Alhoewel Nederland normaal circa 15% van de benodigde elektriciteit uit het buitenland betrekt, is de reserve-productiecapaciteit in Nederland ruim voldoende om gedurende de millenniumovergang geheel in de eigen behoefte te voorzien. Op het gebied van de gasvoorziening zijn geen bijzondere internationale afspraken gemaakt. Nederland kan als gas-exporterend land uiteraard volledig in de eigen behoefte voorzien.

Garanties

Hoewel de energiebedrijven ervan uitgaan dat ze tijdens de millenniumwissel met dezelfde mate van betrouwbaarheid energie kunnen leveren als op de dag van vandaag, kunnen zij géén 100 procent leveringszekerheid geven. "Die garantie kunnen we helaas nooit geven. Ook niet voor vandaag", aldus Selman.

Niet voor publicatie: Voor meer informatie over dit persbericht kan contact worden opgenomen met: de heer S. Marbus van EnergieNed, tel.: 026 - 356 36 57.

Deel: ' Energielevering tijdens millenniumwissel even betrouwbaar '
Lees ook