ENERGIENED WORDT FEDERATIE VAN ENERGIEBEDRIJVEN IN NEDERLAND

EnergieNed wordt de federatie van alle bedrijven die aan de aanbodzijde actief zijn op de energiemarkt. Tot nu toe behartigt EnergieNed uitsluitend de belangen van de energiedistributiebedrijven in Nederland. Alle bedrijven die hebben te maken met de productie, transport of levering van elektriciteit, gas of warmte kunnen lid worden van de Federatie EnergieNed. De ledenvergadering van EnergieNed heeft vanochtend daarom besloten een nieuwe organisatiestructuur in te voeren en nieuwe statuten aanvaard. EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland zal op 1 juli 1999 van start gaan.

EnergieNed, opgericht in 1991, was tot nog toe de belangenbehartiger voor de energiedistributiebedrijven. Door de liberalisering van de energiemarkt ontstaat een nieuwe marktordening. Daarbij zal sprake zijn van productiebedrijven die elektriciteit produceren, netwerkbedrijven die zorgen voor het transport van energie en leveringsbedrijven waarmee klanten contracten kunnen afsluiten voor de levering van elektriciteit, gas en/of warmte. Naast de bestaande energiebedrijven zullen ook nieuwe partijen de vrije energiemarkt betreden.

Belangenbehartiger en dienstverlener Om op deze ontwikkelingen in te spelen, heeft EnergieNed besloten de brancheorganisatie te worden van alle typen energiebedrijven op het terrein van elektriciteit, gas en/of warmte. EnergieNed heeft als kerntaak de behartiging van de gezamenlijke belangen van de bij haar aangesloten leden en daaraan gerelateerde dienstverlening. Over het eventueel opnemen van de werkgeverstaken binnen EnergieNed vindt momenteel overleg plaats met de Werkgeversvereniging Energie- en Nutsbedrijven (WENB), die deze taken momenteel verricht.

Structuur federatie De Federatie EnergieNed krijgt een federatieraad, waarin de leden van de federatie bijeenkomen, een bestuur en een voorzitter, die tevens algemeen directeur is van het federatiebureau. Een onafhankelijke Raad van Advies fungeert als klankbord voor de federatie. Voor specifieke deelbelangen worden secties ingesteld. In eerste instantie zullen dat zijn de sectie Productiebedrijven, de sectie Levering, de sectie Netwerkbedrijven en de sectie Elektriciteitsnetbeheerders. Deze laatste sectie wordt tevens het aanspreekpunt voor de Dienst Toezicht en Uitvoering Elektriciteitswet (DTE) waar deze ingevolge de nieuwe Elektriciteitswet met de gezamenlijke netbeheerders in contact treedt. _________________________________________________________________

Niet voor publicatie: * Voor meer informatie over dit persbericht: EnergieNed: dhr. S. Marbus, telefoon 026 - 356 36 57 _________________________________________________________________

Deel: ' EnergieNed wordt federatie van energiebedrijven in Nederland '
Lees ook