Gemeente Lelystad

Energiepremie blijft onbereikbaar voor vele inwoners Landerijen

Gemeente Lelystad vangt bot bij Belastingdienst

Het is de gemeente Lelystad niet gelukt de Belastingdienst over te halen soepeler om te gaan met de aanvraagtermijn voor de energiepremie, waar bewoners van de Landerijen aanspraak op konden maken. De premie moest binnen dertien weken na sleuteloverdracht worden aangevraagd. Veel eigenaren van de energiezuinige woningen in de Landerijen waren te laat met hun aanvraag, omdat zij niet op de hoogte waren van de regeling.

September vorig jaar stuurde de gemeente de inwoners van de Landerijen een brief om hen te informeren over de energiepremieregeling. De premieregeling is nu ten einde, maar gold voor projectmatig gebouwde woningen in De Landerijen die in 2002 zijn opgeleverd. Om ervoor in aanmerking te komen, moesten bewoners binnen 13 weken na sleuteloverdracht een aanvraagformulier bij het energiebedrijf inleveren.

Het gaat niet om een gemeentelijke regeling, maar om een premie van de Belastingdienst, die wordt uitgevoerd door de energiebedrijven (NUON). De gemeente speelt geen rol bij de totstandkoming of de uitvoering ervan. Toch besloot de gemeente vorig jaar de bewoners van de Landerijen te informeren, omdat zij merkte dat de premiemogelijkheid in de wijk onbekend was.

Overleg
Naar aanleiding van die brief kreeg de gemeente veel reacties. Daaruit bleek dat veel mensen de 13 weken termijn hadden laten verstrijken, omdat de regeling onbekend was. Daarom besloot de gemeente in overleg te gaan met NUON en de Belastingdienst. Het doel was dat de Belastingdienst de 13 weken termijn zou opschorten.

Tijdens dat overleg werd duidelijk dat er geen mogelijkheden zijn om de termijn op te schorten. De Belastingdienst bleek niet vatbaar voor morele argumenten. Ook een juridische oplossing bleek niet mogelijk. De Belastingdienst vindt dat in juridische zin is voldaan aan de plicht om de premieregeling bekend te maken. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en er zijn radio- en TVspotjes geweest. Deze spotjes gingen niet expliciet over de premie voor energiezuinige woningen, maar er werd naar verwezen.

Gelijkheidsbeginsel
Ook het argument dat er willekeur is bij de toekenning van de premie en dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, heeft geen juridische gevolgen. De Belastingdienst erkent wel dat de 13 weken termijn niet altijd even strikt wordt gehanteerd. Maar mensen kunnen daar echter pas rechten aan ontlenen als minstens de helft van de aanvragen die te laat zijn ingediend, wel is toegekend. Daarvan is in De Landerijen geen sprake.

Het is nu nog steeds zo dat inwoners van de Landerijen alleen ontheffing kunt krijgen van de 13 weken termijn als ze redelijkerwijs geen aanvraag in konden dienen, bijvoorbeeld vanwege een opname in het ziekenhuis.

De gemeente ziet nu geen mogelijkheden meer om richting de Belastingdienst actie te ondernemen. Wethouder Jan de Vries heeft het bijltje er echter nog niet bij neergegooid. Een dezer dagen stuurt hij minister van Financiën Hans Hoogervorst een brief om deze kwestie aan te kaarten. Ook zal de wethouder proberen via de Tweede Kamer invloed uit te oefenen op de gang van zaken.

---

© Geplaatst op 27 januari 2003

Deel: ' Energiepremie blijft onbereikbaar voor veel inwoners Landerijen '
Lees ook