Gemeente Den Haag


14 januari 1999

Engeland onder de indruk van Haagse aanpak van de stedelijke vernieuwing.

Op vrijdag 15 januari brengen de vice premier van Engeland, mr. Prescott , de minister van Vervoer en Regio's, mr. Caborn en Lord Rogers, een vooraanstaand architect en voorzitter van een ministeriële werkgroep, de Urban Task Force, een werkbezoek aan Den Haag. Deze werkgroep heeft als opdracht om een adviesnota op te stellen over het in Engeland te voeren Grotestedenbeleid.

De Engelse delegatie is bijzonder geïnteresseerd in de wijze waarop in een aantal Nederlandse steden de grootstedelijke problematiek wordt aanpakt. Met name de voortvarende aanpak door Den Haag van de stadsvernieuwingsopgave en de herstructurering van bestaande en verloederde gebieden in stedelijke wijken, oogst veel bewondering bij de Engelse bewindslieden. Ook wil de Engelse delegatie kennis nemen van de wijze waarop de gemeente de bewoners actief betrekt bij de stadsvernieuwingsactiviteiten in hun wijk.

Een belangrijk onderdeel van het werkbezoek wordt de bezichtiging van een aantal voorbeeldprojecten. Deze projecten hebben bij Lord Rogers indruk gemaakt tijdens zijn eerdere bezoek aan Den Haag. Bezocht worden het Johan de Wittcollege, Jacob Jordaensplein, Hannemaplantsoen, Van Ostadewoningen, het Volksbuurtmuseum en de Vaillantlaan. Hierna bezoekt de delegatie de Haagse Hoge School, de Megastores en het Slachthuispark in het Laakhavengebied.

Het werkbezoek moet de delegatie inzicht geven in de wijze waarop de gemeente Den Haag de herontwikkeling van deze gebieden heeft aangepakt . Het gaat hierbij om de gekozen integraliteit van de aanpak van de locaties, waarbij zowel het stedebouwkundig concept; de architectuur, de inrichting van de openbare ruimten, groenbestemming en het voorzieningenniveau aan de orde komt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Engelse ministers onderzoeken Haagse stedelijke vernieuwing '
Lees ook