Engine-to-body productie bij Honda

(6 Januari 2000)

PERSBERICHT:

Honda gaat 146 miljoen Euro (322 miljoen gulden) investeren om de efficiency en flexibiliteit van haar wereldwijde productiesystemen voor automotoren te verhogen. In lijn met de plannen om in 2005 een nieuwe generatie motoren te realiseren wil Honda haar huidige productiesysteem innoveren om competatiever in de markt te staan. Het ligt ook in de bedoeling om een gedeelte van de productiesystemen over te plaatsen vanuit Japan naar elders om zo lokale onderdeelleveranties te stimuleren en productiecapaciteit aldaar te verhogen.

Doel van de nieuwe investeringen is een hoger rendement in combinatie met minder belasting van het milieu. Dat is consistent met het 'Green Factory Concept dat Honda in 1997 introduceerde. Dat houdt onder andere een verlaging van het energieverbruik in en het terugdringen van de hoeveelheid afval die buiten de fabriekspoorten moet worden verwerkt. Samen met een eerder aangekondigde investering van 350 miljoen Euro om de autoproductie te versterken zal Honda haar 'engine-to-body' productiesysteem gaan toepassen in met name de Suzuka- en Sayama-fabrieken in Japan. Dat houdt in dat de motorenproductie geïntegreerd gaat worden in dezelfde fabriek waar ook de rest van de auto gebouwd wordt.

De productiecapaciteit van complete personenauto's blijft in Japan gelijk op 1,2 miljoen exemplaren per jaar. Honda wil haar productie buiten Japan verhogen tot 1,8 miljoen stuks in 2003.

De basisdoelstellingen van de nieuwste plannen zijn:
- Een geïntegreerd productiesysteem vanaf motorfabricage tot en met complete productassemblage. Daarmee worden de kosten voor distributie een toelevering drastisch teruggebracht en de lead-time met 50% verkort. Daardoor kan ook flexibeler ingespeeld worden op wisselende lokale marktwensen.


- Een verhoging van het aantal verschillende motoren dat geproduceerd kan worden op een enkele productielijn door model-specifieke productiemachines en -processen te vervangen door flexibeler systemen


- Een substantiële verhoging van de productieflexibiliteit tussen verschillende productielijnen en fabrieken

Deel: ' 'Engine-to-body'-productie bij Honda '
Lees ook