D66

Enkelvoudige voordracht burgemeester alléén bij grote uitzondering

Bestuur en democratie

Thom de Graaf

11-02-2003 - D66 wil van minister Remkes van Binnenlandse Zaken weten, wanneer hij het toelaatbaar acht dat een gemeenteraad slechts één burgemeesterskandidaat voordraagt aan de minister. Na vijf enkelvoudige voordrachten in korte tijd (Leiden, Roermond, Purmerend, Tiel en Maarssen) zou er duidelijkheid moeten komen over wat wel en niet kan. D66 gaat er vanuit dat een enkelvoudige voordracht alleen is toegestaan bij overlijden of bij ernstige ziekte van één van de kandidaten en er geen andere kandidaat geschikt bevonden is.

Schriftelijke vragen van het lid Th. C. de Graaf (D66) aan de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake enkelvoudige aanbevelingen van burgemeesterskandidaten.

Ingediend 11 februari 2003

1. Waarom heeft u ingestemd met de enkelvoudige aanbeveling van een burgemeester door de gemeenteraad in Kapelle in september jl., terwijl zulks in strijd is met de wet?
2. Welke criteria hanteert u -gelet op de gebeurtenissen in Leiden, Roermond, Purmerend, Tiel en Maarssen- om een enkelvoudige aanbeveling over te nemen of af te wijzen?
3. Heeft u de Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg meegewerkt dan wel goedkeuring verleend aan de procedure in Roermond, waar naar uw oordeel de vertrouwenscommissie "de schijn op zich heeft geladen dat zij er op heeft aangestuurd dat de in haar ogen meest geschikte kandidaat zou overblijven"? Heeft u de Commissaris hierop aangesproken?
4. Welke maatregelen neemt u om te bewerkstelligen dat de wettelijke procedure aangaande wordt nageleefd?

Deel: ' Enkelvoudige voordracht burgemeester alléén bij grote uitzondering '
Lees ook