Gemeente Enkhuizen

Persbericht

Gemeente Enkhuizen
Afdeling Communicatie
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen
Telefoon 0228-360155
Fax 0228-360107
e-mail stadhuis @enkhuizen.nl
Enkhuizen, 5 november 1999

De haven wil investeren in de toekomst

De ontwikkelingen rond de Gependam en de toekomstige, mogelijke verzelfstandiging

van de haven, zijn voor de gemeente Enkhuizen aanleiding tot het richten van een nieuwe blik op de organisatie van de Havendienst.

Een analyse van een extern bureau heeft geleid tot de conclusie dat met het toekomstbeeld voor ogen, andere, hogere eisen gesteld worden aan het managen van de Havendienst.

Dit betekent dat de huidige managementtaak te zwaar is om door één persoon gedragen te worden.

De gemeente heeft in overleg met de huidige havenmeester besloten om op korte termijn een manager aan te stellen waarmee de haven van Enkhuizen een nieuwe koers wil varen.

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met:

Afdeling Communicatie
gemeente Enkhuizen
Tel: (0228) - 360155

Deel: ' Enkhuizen De haven wil investeren in toekomst '
Lees ook