Gemeente Enkhuizen

PERSBERICHT

Gemeente Enkhuizen

Publiekszaken/Communicatie
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Telefoon (0228) 360 155 / 06 22 56 04 73
Fax (0228) 360 107
E-mail communicatie@enkhuizen.nl

Gecombineerde commissievergadering

Gecombineerde commissie WEV/ROF betaald parkeren

Datum : donderdag 16 augustus 2001
Plaats : stadhuis
Aanvang : 20.00 uur
Voorzitter : wethouder H. van Doornik
Secretaris (o.v.b.) : E. Baan, tel.: 360191

In de gecombineerde commissie vergadering van Welzijn, Economische Zaken en Verkeer (WEV) en Ruimtelijke Ordening en Financiën (ROF) van 3 juli 2001 zijn de commissies geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het betaald parkeren. Er is toen de afspraak gemaakt dat deze commissies nogmaals bij elkaar komen om het verhaal inhoudelijk te bespreken en een standpunt in te nemen. Om het gehele traject geen vertraging op te laten lopen is besloten deze vergadering in de laatste week van het zomerreces te laten plaatsvinden en wel op donderdagavond 16 augustus a.s. Belangstellenden kunnen de vergaderingen bijwonen.

Radio Enkhuizen zendt de vergaderingen rechtstreeks uit (op 107.1 FM of via de kabel 96.5). Indien u meer informatie wenst over het agendapunt, kunt u contact opnemen met de heer J.G. Hintzen, tel.: (0228) 360121.

Deel: ' Enkhuizense commissies vergaderen over betaald parkeren '
Lees ook