Gemeente Amsterdam

|
Verkeer & Vervoer
|
De poort tot IJburg

Op deze pagina

De Enneüs Heermabrug
Zeven eilanden
Autoverkeer
Openbaar vervoer
Fietsers
Wie was Enneüs Heerma?

Zie ook

www.ijburg.nl

De poort tot IJburg

Op 4 september wordt de Enneüs Heermabrug geopend. Deze brug verbindt Amsterdam met het in aanbouw zijnde IJburg. Een eerste mijlpaal in de ontwikkeling van de infrastructuur. Bewoners gaan straks per auto, openbaar vervoer, fiets en te voet van en naar IJburg. Hoe wordt dat in goede banen geleid?

^

De Enneüs Heermabrug

De Enneüs Heermabrug verbindt Amsterdam nu nog met een grote stuivende zandvlakte. De golvende constructie - in de volksmond al de beha genoemd - is 230 meter lang, 38 meter breed en 26 meter hoog. Alleen bouwverkeer mag gebruik maken van de brug. De bouwvakkers zijn momenteel druk bezig met het bebouwbaar maken van de nieuwe grond. Over een jaar verrijzen hier de eerste IJburgse woningen. Vanaf dat moment is de Enneus Heermabrug toegankelijk voor auto's van bewoners, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Dit geldt ook voor de nog naamloze brug die het Steigereiland met het Haveneiland verbindt. ^

Zeven eilanden

De nieuwe stadswijk IJburg bestaat uit zeven eilanden in het IJmeer. De eilandengroep heeft een totaaloppervlak van vierhonderddertig hectare, vergelijkbaar met 860 voetbalvelden. Tot 2012 worden er 1500 tot 1700 woningen per jaar gebouwd. In totaal komen er 18.000 woningen waar zo'n 45.000 mensen gaan wonen. Uitgangspunt bij het ontwerpen van de wijk was dat er een goede balans moest komen tussen de verschillende vormen van vervoer.

Auto's, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers hebben eigen wegen op dezelfde hoofdroutes. Op die manier is er minder verkeersoverlast in de wijk. Een goed openbaar vervoersnetwerk kreeg ook een hoge prioriteit. Projectmanager Maarten Linnenkamp van projectbureau IJburg: 'We willen het autogebruik zoveel mogelijk beperken en dit is natuurlijk ook beter voor het milieu. De tram krijgt een vrije trambaan, wat betekent dat er geen hinder is van ander vervoer. De eerste bewoners krijgen korting op het openbaar vervoer middels een openbaar vervoerpas'.

Hoe gaat die infrastructuur er de komende jaren uitzien? ^

Autoverkeer

In het najaar van 2002 kunnen auto's IJburg op en af via de Heermabrug. Over vijf jaar wonen er ongeveer 18.000 mensen op IJburg en is er een tweede brug nodig, ook ter voorkoming van files. Dan wordt de brug aan de oostkant - de eerste jaren alleen bedoeld voor bouwverkeer - opengesteld voor bewoners.
^

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer Vanaf het eerste moment dat er IJburgbewoners zijn, zullen er bussen rijden naar IJburg. Ook de nachtbus doet de nieuwe wijk aan. Halverwege 2004 gaat de IJtram rijden, die in 18 minuten van Centraal Station naar IJburg rijdt. Na 2007 komt er een busverbinding die van Haarlem via Schiphol naar IJburg rijdt. Deze busverbinding wordt vervangen door een zogeheten light-railverbinding (tussenvorm van tram en trein) wanneer dit rendabel is.
^

Fietsers

Er komen fietsverbindingen van IJburg naar het centrum van Amsterdam, Diemen en Amsterdam Zuidoost. Aan speciale fiets- en voetgangersbruggen - over het Amsterdam Rijnkanaal en het kanaal bij Diemen - en fietsenstallingen is ook gedacht. Het is verder de bedoeling dat de fiets meegenomen kan worden in de tram. Voor een recreatieve fietstocht van Amsterdam naar IJburg, is er de mogelijkheid via de Diemerzeedijk te gaan.

^
Wie was Enneüs Heerma?

De politicus Enneus Heerma stond bekend als een christen-democraat in hart en nieren. Als ex-wethouder van Amsterdam en voormalig bewindsman gold hij als een bestuurlijk zwaargewicht. Zijn politieke carrière startte in 1971, toen hij werd gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad. Vijftien jaar zat hij in de raad, tussen 1978 en 1986 als wethouder van Economische Zaken en loco-burgemeester. In 1986 koos hij voor de landelijke politiek: staatssecretaris van achtereenvolgens Volkshuisvesting en Economische Zaken en ten slotte fractievoorzitter van het CDA. Heerma was Fries van geboorte maar woonde vele jaren in Amsterdam. Enneus Heerma overleed op 3 maart 1999 aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Hij werd 54 jaar.

SdG - Uit: krant Amsterdam.nl (september 2001)
^


-

© gemeente Amsterdam - 3-09-2001

Deel: ' Enneüs Heermabrug verbindt Amsterdam met IJburg '
Lees ook