Persbericht
 
Uitslag enquête onder Dorpsraden over woningbouw in Brabant:

"Jongeren en ouderen in de knel door provinciaal woningbouwbeleid"

Provinciehuis Den Bosch - De dorpsraden en leefbaarheidsgroepen in de provincie Noord-Brabant vrezen dat door het huidige provinciale woningbouwbeleid dat onder andere jongeren en ouderen die in aanmerking wil komen voor een woning in de knel komen. Voor deze groepen en de doorstarters wordt volgens de dorpsraden te weinig gebouwd. Dit is een van de conclusies van een enquête die werd gehouden door de Nieuwe Kleine Kernen Krant Noord-Brabant over de woningbouw in de dorpen. 70 procent van de ruim honderd geregistreerde dorpsraden en leefbaarheidsgroepen reageerde op de begin januari verzonden enquête. Aanleiding voor de enquête was het geluid vanuit de kernen dat er problemen ontstaan of dreigen te ontstaan ten aanzien van de woningbouw in de dorpen.
Ontvolking
Feit is in ieder geval dat de ontvolking vanuit de Brabantse dorpen flink aan het toenemen is. Uit recente cijfers is naar voren gekomen, dat de ontvolking vorig jaar is verdubbeld ten aanzien van het jaar 1997. Zesendertig van de zesenveertig plattelandsgemeenten zagen gezamenlijk 3029 inwoners meer vertrekken dan binnenkomen. De verantwoordelijke gedeputeerde van ruimtelijke ordening P. van Geel zegt in een reactie in het Brabants Dagblad dat het strakke bouwbeleid op het Brabantse platteland van de afgelopen vier jaar "zeer goed blijkt te werken"..
Knelpunten
Cijfers waar de vertegenwoordigers van de dorpsraden over het algemeen niet vrolijk van worden. Ten gevolge van dit beleid verwacht de genequêteerde groep in percentages voor de volgende problemen: jongeren (35,2%), (door-)starters (31,5%) en ten aanzien van de combinatie jongeren en ouderen (24,1%). Negen procent van de dorpsraden noemt geen specifieke groep. z.o.z.
 
 
Spijtoptanten

83% van de dorpsraden maakt melding van spijtoptanten, mensen die buiten het dorp zijn gaan wonen maar daar niet kunnen aarden en terugwillen naar het dorp.
Nagenoeg alle dorpsraden (96%) geven aan dat er mensen van buiten het dorp zijn komen wonen in de kern.
 
Bestemmingsplan
Een duidelijk verband wordt aangetoond tussen het al of niet hebben van een bestemmingsplan voor de kern en het aantal te bouwen woningen voor de komende jaren. Indien een bestemmingsplan aanwezig is, staat het gemiddelde voor het aantal te bouwen woningen in de kernen over de provincie op 14 stuks. Indien er geen bestemmingsplan voor de komende jaren is, staat dat gemiddelde op 6 stuks.
Samenhang
De uitslag van de enquête moet zeker in samenhang gezien worden tot de problematiek van de zorg in de dorpen. In een extra uitgegeven "Zorgnummer" gaf de directeur van de Provinciale Raad Volksgezondheid en Maatschappelijke zorg Harrie Kemps aan een duidelijke relatie te zien tussen voldoende woningbouw en de zorg. "Als meer mensen langer zelfstandig wonen, zal een groter beroep worden gedaan op de woningmarkt. Hiervoor zullen voldoende en aangepaste woningen beschikbaar moeten zijn. Vaak een knelpunt in kleine kernen. De consequentie van vermaatschappelijking van de zorg, streven naar zelfstandig wonen betekent dat niet alleen voor hulpbehoevenden maar ook voor jongeren voldoende woningen beschikbaar moeten zijn. Alleen dan kunnen sociale netwerken in stand gehouden worden, die nodig zijn voor de leefbaarheid. Zorg, wonen welzijn kunnen in de toekomst niet meer zonder elkaar" aldus Kemps
Speciale bijlage
Hoe de provinciale politieke partijen over deze problematiek en andere onderwerpen die de kleine kernen aangaan denken, is eind volgende week te lezen in een speciale bijlage van de Nieuwe Kleine Kernen Krant Noord-Brabant. Informatienummer 013 - 5041622.
Fax 013 - 5046100. Abonnementenadministratie 013 - 5351535.

Deel: ' Enquête Knelpunten in woningbouwbeleid Noord-Brabant '
Lees ook