Gemeente Nijmegen


Enquête wijst uit: Marikenstraat en Mariënburg favoriet

Nijmegenaren hebben een uitgesproken voorkeur voor de naam Marikenstraat voor de nieuwe winkelstraat in hartje stad. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente Nijmegen afgelopen weken hield onder 600 inwoners van Nijmegen. 37% van de ondervraagden vindt Marikenstraat de beste naam die de straat kan krijgen. De omgeving rondom de Mariënburgkapel behoudt wat de bevraagde Nijmegenaren betreft de naam Mariënburg.

Eind 2000 komt er een eind aan het slopen en bouwen in de kern van de binnenstad. De omgeving rond de Mariënburgkapel ziet er dan heel anders uit. Er staan nieuwe gebouwen, straten zijn opnieuw geplaveid en tussen de Burchtstraat en het Arsenaal loopt een fonkelnieuwe winkelstraat. Rond de kapel is een nieuw plein aangelegd, dat zo'n twee meter hoger ligt dan de rest. Al enige tijd regent het suggesties voor namen voor de nieuwe straat en het plein. De Commissie Straatnaamgeving besloot de Nijmeegse burgers te betrekken bij de besluitvorming over nieuwe namen voordat zij advies uitbrengt aan het gemeentebestuur.
Voor de winkelstraat konden de geïnterviewden kiezen uit de namen: Kapellekensbaan, Lange Nieuwstraat, Marikenstraat, Nieuwe Stadsgracht, Raadhuisstraat, Van Egmondstraat en Zusterstraat. Voor de naamgeving voor het plein waren twee opties: het hele gebied Mariënburg noemen. Of het lagere deel bij het Arsenaal de naam Mariënburg laten en het hogere deel Ien Dalesplein noemen.
600 Nijmegenaren kregen een vragenlijst toegestuurd, 297 stuurden hun mening terug. Bij elke naam konden de mensen aangeven of ze het een zeer goede, goede, neutrale, slechte of zeer slechte naam vonden. Marikenstraat scoorde bij 'zeer goed' 28% en bij 'goed' 33%. De nummer twee Raadhuisstraat vond 15% 'zeer goed' en 28% 'goed'. Onderaan staat de Kapellekensbaan met tweemaal 7%. Bij de vraag 'welke naam vindt u de beste' antwoordde 37% Marikenstraat. De Raadhuisstraat volgt met
15% en de Kapellekensbaan sluit de rij met 5%. Voor de omgeving Mariënburgkapel vonden de ondervraagden de naam Mariënburg voor het gehele plein de beste oplossing: ruim 60 % gaf dit aan. Mariënburg voor het lage deel en Ien Dalesplein voor het hoge deel had de voorkeur van 29%.

De commissie Straatnaamgeving komt op 15 september bij elkaar om het advies aan het gemeentebestuur te formuleren.

De uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad volgt hoogstwaarschijnlijk in november.

Het onderzoek is in te zien bij de afdeling persvoorlichting, kamer
1.21 van het Stadhuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Enquête Marikenstraat en Mariënburg Nijmegen favoriet '
Lees ook