Gemeente Nijmegen


Enquête woningmarktonderzoek

Goed wonen is voor iedereen heel belangrijk. Het gemeentebestuur van Nijmegen zet zich daar zoveel mogelijk voor in. Maar om goede wijken te kunnen bouwen en in stand te houden is informatie van de bevolking hard nodig.
Daarom worden in totaal 3000 Nijmegenaren geënquêteerd over de manier waarop ze wonen, hun tevredenheid daarover, hun verhuisplannen en de wensen die zijn hebben voor de nieuwe woning en woonbuurt. Ook de mening van mensen die tevreden zijn over hun huis en buurt en die geen verhuisplannen hebben is belangrijk voor het onderzoek. Deze week is de enquête begonnen. Mensen die in de steekproef zitten, krijgen een aankondigingsbrief thuis bezorgd. De enquête wordt aan huis afgenomen en neemt, afhankelijk van de situatie, 20 tot 35 minuten in beslag.

Zoekwoorden:

Deel: ' Enquête woningmarktonderzoek Nijmegen '
Lees ook