Enquête zenderaanbod op de kabel

Voor de Programmaraad is de mening van Zoetermeerse inwoners belangrijk om tot een beter advies te komen voor het zenderaanbod op de kabel. Wat vindt de Zoetermeerder van het bestaande aanbod aan programma's, is hij daar tevreden over of wil hij juist zenders toevoegen?
Daarom houdt de gemeentelijke afdeling Onderzoek & Statistiek in opdracht van de Programmaraad een enquête onder 1200 willekeurig gekozen inwoners van Zoetermeer van 18 jaar en ouder. Zij zijn hierover inmiddels schriftelijk geïnformeerd en kunnen met ingang van vandaag namens de gemeente iemand aan de deur verwachten die een vragenlijst komt overhandigen. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting eind mei worden gepresenteerd.
Achtergrondinformatie:
Op de kabel worden op dit moment twee pakketten aangeboden: een basispakket en een pluspakket.
Het basispakket omvat 17 zenders. Wie een pluspakket heeft, ontvangt naast het basispakket ook nog 13 zenders van het pluspakket. De Programmaraad is een adviesorgaan voor de kabel. De Mediawet schrijft voor, dat er in iedere gemeente een Programmaraad is. De Programmaraad Zoetermeer is in 1999 ingesteld en heeft als taak advies uit te brengen over de samenstelling van het basispakket van radio en televisie op de kabel.
Vorig jaar kwam de Programmaraad met zijn eerste advies over de radio. De resultaten van deze enquête worden eind mei meegenomen in een advies over de televisie. Daarbij mag de Programmaraad alleen advies uitbrengen over de samenstelling van het basispakket, niet over het pluspakket. Als een zender niet meer in het basispakket wil, dan heeft de Programmaraad daarover niets te zeggen.
De commerciële televisiezenders bepalen zelf of zij via het basispakket dan wel het pluspakket doorgegeven willen worden. De zender Eurosport heeft besloten binnenkort naar het pluspakket te gaan.

De vragenlijst is op te vragen bij onderstaande medewerk(st)ers van de afdeling Onderzoek & Statistiek:
Simon Arndt, tel. 346 8345 of Josée Boormans, tel. 346 8339.Gemeente Zoetermeer © April 2000

Last update: 5 April 2000 (15:19)

Deel: ' Enquête zenderaanbod op de kabel gemeente Zoetermeer '
Lees ook