14 januari 1999

Enschede kiest als 50e gemeente voor Moret Ernst & Young

v.l.n.r.: Ondertekening van het contract door drs. F.G.J. Rasing RA (Moret Ernst & Young coördinator dienstverlening gemeenten regio Oost), burgemeester drs. J.J.H. Mans en P.A.J. Houdijk RA (Moret Ernst & Young, voorzitter sector Lokale Overheid). Fotobureau Kistemaker.

Zie voor de foto het originele persbericht

Op 13 januari jl. ondertekende burgemeester drs. J.J.H. Mans het contract waarmee Moret Ernst & Young vanaf 1 januari 1999 de huisaccountant van de gemeente Enschede wordt. In februari zal de gemeenteraad naar verwachting het besluit bekrachtigen.

Enschede is hiermee de 50ste gemeente in Nederland die de accountantscontrole door Moret Ernst & Young laat uitvoeren. Er is een uitermate zorgvuldig selectieproces op basis van de Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. De keuze is op Moret Ernst & Young gevallen vanwege de inhoud van de offerte, het gewekte vertrouwen, de gunstige prijs/kwaliteitsverhouding en de ervaring en het substantiële marktaandeel van Moret Ernst & Young bij gemeenten met meer dan
100.000 inwoners. Met de ondertekening van dit contract sluit Enschede zich aan bij Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Haarlem, Leiden, Apeldoorn, Nijmegen en Amersfoort. Dit zijn allen gemeenten met meer dan 100.000 inwoners waarbij Moret Ernst & Young als huisaccountant fungeert.

De dienstverlening aan gemeenten door Moret Ernst & Young wordt reeds meer dan 12 jaar gecoördineerd vanuit de sector Lokale Overheid. In deze sector zijn ruim 300 professionele dienstverleners (accountants, fiscalisten en consultants) werkzaam die in 1998 bij ruim 350 gemeenten verschillende opdrachten hebben uitgevoerd. Inmiddels woont, exclusief de gemeenten met een eigen gemeentelijke accountantsdienst (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) ruim 15% van de inwoners in Nederland in een gemeente waar Moret Ernst & Young als huisaccountant optreedt. Met name de ervaring bij het bedrijfsleven en vele non-profit organisaties en de multidisciplinaire aanpak hebben voor een sterke groei van de sector gezorgd. De vele dynamische veranderingen en vernieuwingen die bij gemeenten plaats (gaan) vinden vormen dan ook dé uitdaging voor Moret Ernst & Young.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Sector Lokale Overheid van Moret Ernst & Young, de heer P.A.J. Houdijk RA, tel. (020) 549 72 09, drs. F.G.J. Rasing RA, tel. (026) 320 95 22 of B. van Dijk RA, tel. (053) 431 44 49.

Deel: ' Enschede kiest als 50e gemeente voor Moret Ernst & Young '
Lees ook