RVD/DV

MINISTERRAAD: Enschede/SDU opdracht reisdocumenten............

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties/
Grote Steden- en Integratiebeleid
Persbericht Ministerraad
21 januari 2000

ENSCHED./SDU KRIJGT OPDRACHT NIEUWE GENERATIE REISDOCUMENTEN

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid ingestemd met het besluit de opdracht voor de nieuwe generatie reisdocumenten te gunnen aan Enschedé/SDU. De bewindsman heeft vertrouwen in het aanbod van deze producent, zowel op het gebied van de beveiliging van de documenten als de kwaliteit van de producten en de dienstverlening. Enschedé/SDU is ook de producent van het huidige paspoort.

Voor de gunning van de nieuwe generatie reisdocumenten is een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. Drie bedrijven zijn uitgenodigd een offerte in te dienen, waaraan twee bedrijven daadwerkelijk gevolg hebben gegeven. Deze offertes zijn beoordeeld door een Gunningsadvies-commissie, bestaande uit deskundigen van onder meer de Centrale Recherche Informatiedienst, de Koninklijke Marechaussee, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze commissie heeft de minister unaniem geadviseerd de opdracht te gunnen aan Enschedé/SDU.

De nieuwe reisdocumenten zullen dankzij de toepassing van de nieuwste technieken en materialen zeer goed beveiligd zijn. Jaap Drupsteen gaat de nieuwe reisdocumenten ontwerpen. De uitgifte van reisdocumenten blijft een taak van de gemeenten. Al eerder is besloten om de persoonsgegevens en de pasfoto niet meer decentraal bij gemeenten op het reisdocument aan te brengen, maar op een centrale productielocatie. Dit betekent dat de burger enkele dagen op een reisdocument moet wachten. De producent is in staat de wachttijd tot drie werkdagen te beperken. Eerder werd uitgegaan van een termijn van vijf werkdagen. Bovendien voorziet een spoedprocedure in levering van een reisdocument binnen 24 uur.

De nieuwe reisdocumenten worden in april 2001 ingevoerd. De kosten die het rijk in rekening brengt voor de nieuwe reisdocumenten zullen niet hoger zijn dan nu al het geval is. Wordt echter een beroep gedaan op de spoedprocedure, dan zal het rijk voor deze bijzondere dienstverlening een bedrag van circa vijftig gulden extra in rekening brengen voor een paspoort.

RVD, 21.01.2000

21 jan 00 16:47

Deel: ' Enschede/SDU krijgt opdracht nieuwe generatie reisdocumenten '
Lees ook