Gemeente Hilversum


Enthousiasme redt "Pareltje" van Dudok van de sloop
31 maart 1999

De betrokken ambtenaren van de dienst Stadsontwikkeling spreken vertederd van "Pareltje", de betrokken architect heeft van het gebouwtje zelfs een aquarel gemaakt, het voormalige kaartverkoophuisje van Dudok op het sportpark Soestdijkerstraatweg wordt liefdevol gekoesterd.
Het kan verkeren. Nog niet zolang geleden leek het bouwwerkje een roemloze ondergang tegemoet te gaan. Het stond in de weg voor de planontwikkeling van het ArenaPark.

Door een verandering in de stedebouwkundige plannen kwam er onverwacht toch ruimte.De Stichting Hilversum Pas Op! nam het inititiatief om ook deze schepping van Dudok te behouden. Pas Op! zou voor sponsors zorgen, de gemeente voor een plek, zodat het huisje verplaatst zou kunen worden.
Een mooi plan dat in schoonheid dreigde te sterven toen geldschieters het lieten afweten. Aangestoken door het enthousiasme van Pas Op! vroeg de gemeentelijke projectleider van het ArenaPark, Cees van Wieringen, architect Baddy Hartman of die er eens naar wilde kijken. Hartman heeft in het naoorlogse Hilversum heel wat ontwerpen op zijn naam staan. Overwegend stadsvernieuwingsprojecten, zoals appartementsgebouwen tussen bestaande bebouwing.

Uitdaging

Hartman werd zo mogelijk nog enthousiaster dan de andere betrokkenen. Hij ging de uitdaging aan. Geen sinecure, want het gebouwtje moest worden gesloopt, volgens de oorspronkelijke tekeningen weer opgebouwd en dan ook nog een rendabele investering zijn. Voor een huisje dat in twee verdiepingen in het totaal een opervlakte heeft van 115 m2 een opgaaf. De architect tekende een passende uitbreiding en vergrootte aldus het vloeroppervlak tot 380 m2. Daarmee werd het uiteindelijke resultaat ook verhuurbaar. Ondertussen had "de markt" lucht gekregen van de voornemens. Kandidaat-huurders meldden zich al aan.

Gemeentelijke commissies en de raad gingen met het behoud van het gebouwtje akkoord. De architect richtte voor de planontwikkeling een bv op, die hij met een knipoog de Baddy Building bv noemde. Deze bv heeft het plan ontworpen, ontwikkeld en is straks verantwoordelijk voor de uitvoering. Het is een zogenaamd turn-key-project. De gemeente krijgt het huisje te zijner tijd sleutelklaar opgeleverd.

Verkleedruimte

De heer Hartman heeft zich in de geschiedenis van het huisje verdiept. Zo bleek dat Dudok het bouwsel niet heeft ontworpen als kaartverkoophuisje, maar als verkleedruimte voor jockeys die op de toenmalige paardenrenbaan actief waren. Toen er op het sportpark een tribune bij kwam, is het huisje verplaatst. Het fungeerde uiteindelijk jaren als kaartverkoophuisje van de Paardensportvereniging Hilversum.

Er is inmiddels een bouwvergunning aangevraagd. Ondertussen loopt een zogenaamde artikel 19-procedure. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in mei/juni van start gaan. Het gebouwtje wordt dan gesloopt en een tiental meters verderop - voor het gebouw van de Gooise Atletiek Club - weer opgebouwd. Het huisje komt dan, zoals ook oorspronkelijk het geval was, met één zijde tegen een muur te staan. Als alles meezit, kan het huisje, gerestaureerd en uitgebreid, over een jaar worden opgeleverd.

De gemeente betaalt de verplaatsing, de herbouw en de uitbreiding. Het gemeentelijk Grondbedrijf zorgt voor het beheer. Het voormalige kaartverkoophuisje krijgt de bestemming "kantoren". Het Grondbedrijf heeft onlangs in een advertentie kandidaat-huurders opgeroepen zich te melden. Tot 6 april wordt gewacht op reacties.

Aldus gaat het huisje in oude luister hersteld een betere toekomst tegemoet dan menigeen verwachtte."Dankzij particulier initiatief van Pas Op! zijn wij er nog eens fundamenteel over na gaan denken. Uiteindelijk heeft dat geleid tot behoud van het kaartverkoophuisje dat in combinatie met de gerestaureerde Dudok-tribune straks een prachtig ensemble zal vormen", zo meent Cees van Wieringen.

Deel: ' Enthousiasme redt "Pareltje" van Dudok van de sloop '
Lees ook