CDA

CDA - Europa : Nieuws uit het Europees Parlement

6 mei 1999

EXTRA BEDRAG VAN 75 MILJOEN GULDEN VOOR NEDERLAND

Straatsburg- Het Europees Parlement heeft vandaag besloten een vierde communautair initiatief toe te voegen aan het reeds bestaande pakket voorstellen van de Europese Commissie. Dit betekent dat Nederland aanspraak kan maken op een extra bedrag van 35 miljoen euro (75 miljoen gulden) voor herstructurering van grote en kleine steden. Dit komt omdat aan de drie bestaande communautaire initiatieven een vierde (URBAN) is toegevoegd.

In de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie over de hervorming van de structuurfondsen voor 2000-2006 was enkel voorzien in begrotingsposten voor grensoverschrijdende samenwerking (INTERREG), plattelandsontwikkeling (LEADER) en arbeidsmarktbeleid (EQUAL). Daar is nu URBAN aan toegevoegd.

Het totaalpakket aan middelen voor de structuurfondsen (zonder het Cohesiefonds) voor 2000-2006 is op de top van Berlijn vastgesteld op 195 mld euro. Dit had tot gevolg dat Nederland aanspraak kon maken op 3,1 mld euro, waarvan 120 miljoen voor overgangssteun voor Flevoland, 1,7 mld voor doelstelling 3 en 550 miljoen voor de communautaire initiatieven. Met URBAN komt daar dus nog 35 miljoen euro extra bij.

CDA-Europarlementariër Karla Peijs (regionaal beleid) is tevreden dat het Parlement vandaag de definitieve verordening heeft vastgesteld:"om voor deze middelen in aanmerking te komen hoeft een regio niet aan strenge welvaartcriteria te voldoen. Iedere stad of streek met een herstructureringsprobleem kan hiervoor in aanmerking komen. Het geld gaat ook niet alleen naar de grote steden. Het is nu aan de gemeenten zelf om met goede projecten te komen en het geld op een efficiënte manier te besteden."-einde bericht-

Meer informatie:
Karla Peijs. Tel 00-32 2 284 5861 Eduard Slootweg. (Voorlichter) tel 00-32 75 721 280

Deel: ' EP Extra bedrag van 75 miljoen gulden voor Nederland '
Lees ook