Electronic Highway Platform Nederland

Persbericht d.d. 3 september 1999

EPN pleit voor digitale wijkpreventie in reactie op nota 'De Digitale Delta'

Het Electronic-highway Platform Nederland (EPN) vindt dat de overheid meer laagdrempelige ICT moet toepassen. EPN pleit onder meer voor digitale wijkpreventie, waarbij alarmsystemen van buurtgenoten gekoppeld zijn.

Dit stelt EPN in haar reactie op de regeringsnota 'De Digitale Delta'. In de reactie staan behalve kritiek ook veertig voorstellen aan het kabinet.

Vier kritiekpunten

EPN deelt het kabinetsstandpunt dat Nederland koploper is in de digitale economie. Om die koppositie te behouden, zullen er volgens EPN echter veel grotere investeringen gedaan moeten worden.

EPN vindt dat een duidelijke onderliggende visie in de nota ontbreekt. De voorstellen in de 'De Digitale Delta' gaan te eenzijdig uit van de bestaande praktijk en plannen, in plaats een visie op een wenselijke informatiesamenleving in de toekomst.

Ook de koppeling van het Nederlandse ICT-beleid aan dat van Europa ontbreekt.

De nota zou volgens EPN een bredere strekking hebben gehad, wanneer alle ministeries hadden meegewerkt aan de totstandkoming ervan.

Advies van EPN

EPN adviseert in haar reactie aan het kabinet om meer te investeren in een grote publieke bewustwordingscampagne. De burger moet beter bekend worden gemaakt met de mogelijkheden die de elektronische snelweg biedt in hun specifieke situatie.

Tegelijkertijd moeten er een groot aantal mensvriendelijke projecten komen. Deze voorbeeldprojecten zijn bedoeld om laagdrempelige en nuttige ICT-toepassingen directe toegevoegde waarde aan de burger te geven.

Veertig voorstellen

Voor zulke mensvriendelijke projecten heeft EPN veertig concrete voorstellen voor vernieuwende initiatieven en maatregelen geformuleerd, waarbij alle betrokkenen hun inbreng kunnen hebben.

EPN pleit onder meer voor digitale wijkpreventie, virtuele ontwikkelingshulp door middel van kennisoverdracht via de elektronische snelweg; privacybeperking als strafmaatregel; elektronisch stemmen; digitale ambassades en serviceverlening via het virtuele ziekenhuis.

U kunt de reactie

bestellen bij:

EPN

Postbus 91

2270 AB Voorburg

Telefoon: 070-33 73 624

Email: info@epn.net

Voor directe toelichting kunt u bellen met:

Peter van der Wel

06 5585 33 16

Deel: ' EPN pleit voor digitale wijkpreventie '
Lees ook