Persbericht

EPN versterkt met toetreding Telekabel

Voorburg, 17 mei 1999 - United Telekabel Holding (Telekabel) is met ingang van eind april toegetreden tot EPN. Telekabel heeft hiertoe besloten vanwege de verbindende functie die EPN vervult bij overheden, bedrijfsleven en politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties. Bovendien spreekt Telekabel de toekomstgerichtheid en het maatschappelijk relevante karakter van EPN aan. Henk Koning, Chief Executive Officer, neemt namens Telekabel zitting in het EPN-bestuur.

Telekabel beheert een omvangrijk glasvezelnetwerk in Nederland en voorziet daarmee ruim anderhalf miljoen gezinnen van hun radio- en televisieprogramma's. Ook biedt zij een aantal producten voor het bedrijfsleven, waaronder Business Access en InterLAN, een koppelsysteem voor computernetwerken waarmee Telekabel de Telecom Innovatie Award '98 won. Omdat Telekabel onder andere consumenten en bedrijven behulpzaam is bij de toepassing van innovatieve telefonie- en datacommunicatiediensten en Internet diensten, ligt een verbintenis met EPN voor de hand. EPN wil immers met en via haar brede netwerk de maatschappelijke acceptatie van de elektronische snelweg trachten te vergroten en te versnellen, een doelstelling die goed aansluit bij de door Telekabel bestreken terreinen.

Het totale bereik van Telekabel is ruim 1,4 miljoen huishoudens en bedrijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Brabant en - door een belang van 50% in A2000 - ook in Noord-Holland. United Telekabel Holding N.V. is een volle dochter van United Pan-Europe Communications N.V. (UPC). UPC is één van de grootste ondernemingen in Europa op het gebied van breedbandcommunicatie en exploiteert het grootste pan-Europese communicatienetwerk. UPC biedt in tien Europese landen en in Israël kabeltelevisiediensten, telefonie, internet en andere programmadiensten.

In EPN zijn partijen vertegenwoordigd uit het bedrijfsleven, de wetenschap, de politiek, het maatschappelijk middenveld en de overheid. EPN biedt als platform haar leden en participanten de mogelijkheid om elkaar precompetitief te ontmoeten om zo de kennis te vergroten en visies verder te ontwikkelen. Om de maatschappelijke acceptatie van de elektronische snelweg te vergroten en te versnellen, organiseert EPN verschillende soorten bijeenkomsten, zoals zgn. expert meetings, nieuwsforums, denktankbijeenkomsten, congressen en seminars.

Meer informatie:

EPN: drs. P.C.J. van der Wel, tel. 070 - 3373624 of 06 - 5585 3316, e-mail: peter@epn.net

Telekabel: mr. E.F. Romeyn, tel. 020 - 7766827, e-mail eromeyn@telekabel.net.


********************************

Bart-Jan Flos
BartJan.Flos@vb.nl
VB Deloitte & Touche Management Consultants
Postbus 636, 3430 AP Nieuwegein
tel: 030 - 607 2385 fax: 030 - 6042 354
http://www.deloitte.nl/

Electronic Highway Platform Nederland
Postbus 649
2270 AP Voorburg
Tel: 070 - 3373 624 Fax: 070 - 3373 636
http://www.epn.net

Deel: ' EPN versterkt met toetreding Telekabel '
Lees ook