Ingezonden persbericht


Equant doorstaat telecom storm, zegt equant topman tijdens conferentie met klanten in rome

Solide rampenplan verzekert de klant van minimale storing en uitval als gevolg van bankroet KPNQwest, aldus Didier Delepine

ROME (17 juni 2002) Equant (NYSE: ENT) (Euronext Paris: EQU), zal de huidige storm in de telecomsector doorstaan, heeft President en CEO Didier Delepine zijn gehoor van klanten voorgehouden tijdens een conferentie te Rome.

Delepine en Chief Operating Officer Daniel Caclin richtten zich tot Europese klanten die Equants vijfde jaarlijkse Connect conferentie in Rome bijwoonden. De conferentie volgt op soortgelijke bijeenkomsten in Miami, Washington D.C. en Singapore. De sessies zijn bij uitstek geschikt om de status van het integratieproces te bespreken, die het gevolg is van de fusie met Global One. Ook nieuwe producten en diensten en een aantal organisatorische initiatieven die tegemoet komen aan de eisen en wensen van de klant kwamen ter sprake.

Delepine ging ook in op de recente beroering in de telecomsector waardoor vele van Equants branchegenoten in de problemen zijn gekomen, zelfs met inbegrip van faillissementen. Hij benadrukte dat Equants solide bedrijfsvoering en de conservatieve manier van boekhouden er toe zal leiden dat Equant niet het volgende slachtoffer wordt.

Delepine zei dat Equant met haar netwerk dat meer dan 220 landen en gebieden bestrijkt, grotendeels is ontsnapt aan de roerige tijden in de sector en haar aandacht kan blijven richten op de klanten.

"Onze financiële stabiliteit, de lokale ondersteuning, het netwerk en onze aansprekende producten zijn de onmisbare ingrediënten in ons streven de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn," sprak Delepine tot zijn gehoor in Rome.

"Het zijn uitdagende tijden voor de telecomsector en de term business continuity heeft een nieuwe dimensie gekregen, namelijk die van nu eenvoudigweg in bedrijf zijn. En in bedrijf blijven in de nabije toekomst en daarna," zei hij.

Delepine hield zijn toehoorders daarnaast voor dat Equant rampenplannen heeft voorbereid om het risico van bedrijfsonderbreking als gevolg van het failliet van KPNQwest tot een absoluut minimum te beperken. KPNQwest is leverancier van transmissiecapaciteit voor Equant in Europa. Equant heeft de integratie van de Global One en Equant netwerken in Europa voltooid met het oogmerk additionele capaciteit te verkrijgen. Daarnaast heeft Equant overeenstemming bereikt met France Telecom Long Distance en andere leveranciers voor de afname van netwerkcapaciteit om de continuïteit van de diensten te waarborgen.

Delepine ziet de IP-markt in Europa tot wasdom geraken. "Weinig ondernemingen kunnen zich meten met Equant als het gaat om het leveren van de persoonlijke aandacht die de invoering van technologieën als IP vereist," zei hij. En hij voegde eraan toe te verwachten dat Europa een voorloper zal worden in de acceptatie van IP-telefonie, een dienst die ondernemingen helpt om soepel over te schakelen van klassieke geschakelde verbindingen naar volwaardige IP-telefoonsystemen.

Tijdens de Connect-conferentie presenteerden vooraanstaande analisten hun kijk op trends in telecommunicatie. Joseph Baylock, vice president van Gartner, zei op de Connect-conferentie te Washington dat de openhartige discussies zowel Equant als de klanten een duidelijk beeld geven van de specifieke wensen en de dienstverlening in de diverse regio's verbeteren.

Delepine zei dat eind juni de eerste verjaardag van de fusie tussen Equant en Global wordt gevierd. France Telecom heeft een belang van 54 procent in de gevormde combinatie.

"Met het naderen van deze dag heb ik er vertrouwen in dat deze fusie de eerste in de telecomsector zal zijn die daadwerkelijk slaagt," aldus Delepine.

Delepine somde de in het afgelopen jaar bereikte hoogtepunten nog eens op:


· Het samenvoegen van de verkoopafdelingen en uniformeren van het productaanbod aan het eind van 2001
· Het volgens schema ineenschuiven van de netwerken van Global One en Equant. "Op dit moment is het werk aan de backbone layers voor meer dan 90 procent voltooid," zei Delepine.
· Het bereiken van de financiële doelstellingen voor 2001 en een schuldenvrije jaarafsluiting
· Het eerste begin van duidelijk voordeel van de fusie, met een betere zichtbaarheid in landen als Australië, Brazilië, Frankrijk en Rusland.
· Een strategische investeerder in de vorm van France Telecom, en toch een onafhankelijke bedrijfsvoering "nodig ook", zegt Delepine, "want onze klanten in Europa en de rest van de wereld willen dat zo."
Equant
Equant is de grootste aanbieder ter wereld van IP- en datacommunicatiediensten voor multinationals. Equant biedt deze ondernemingen een ruime keus in netwerk-integratie- en beheerservices. Het bereik van Equant's services strekt zich uit over de gehele wereld; het datanetwerk verbindt alle belangrijke handelscentra in 220 landen en regio's naadloos met elkaar. In 145 landen wordt plaatselijke ondersteuning geboden. Equant kan bogen op ruim vijftig jaar ervaring in datacommunicatie en verleent zijn services aan duizenden grote en zeer grote ondernemingen. Equant, lid van de France Télécom Group, heeft een uitgebreid leveringsprogramma van beproefde datanetwerkdiensten, dat voldoet aan nagenoeg alle eisen van grote organisaties naar kwaliteit, betrouwbaarheid en beheermogelijkheden.

De proforma-omzet van Equant bedroeg in 2001 meer dan $3 miljard. Equant heeft beursnoteringen in New York (NYSE: ENT) en Parijs (Euronext: EQU).

Voor meer informatie zie www.equant.com.
Voor nadere perscontacten:

Equant
Erwin Veenhuyzen
Marketing Manager
Prof. W.H. Keesomlaan 3
1183 DJ Amstelveen
Tel.: +31 (0)20 503 75 54

Lubbers & De Jong B.V.
Bert Lubbers
Keizersgracht 219
1016 DV Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 421 05 65

###

Voorzover dit bericht uitlatingen bevat met een toekomstgericht karakter, zijn deze onder normaal voorbehoud van onverwachte ontwikkelingen of onvoorziene omstandigheden.

Vriendelijke groeten,
Lubbers & De Jong B.V.

Bert Lubbers
Lubbers & De Jong B.V.
Keizersgracht 219
1016 DV Amsterdam
(020) 421 05 65

Deel: ' Equant doorstaat telecom storm '
Lees ook