Er moet nu inzicht komen in gevolgen absurde kostendelersnorm

Persbericht

Er moet nu inzicht komen in gevolgen absurde kostendelersnorm!

De Haagse Stadspartij en de SP willen dat het college inzichtelijk maakt hoeveel Haagse gezinnen door de invoering van de kostendelersnorm in de financiële problemen raken en gedwongen hun woon- en leefsituatie aan moeten passen.

Op eerdere vragen die de SP en de Haagse Stadspartij hierover stelden antwoordde het college dat de invoering van de kostendelersnorm “geen aanleiding vormt tot een gedwongen aanpassing van de levenssituatie”. Dit beeld klopt niet. Gezinnen raken wel degelijk in de financiële problemen door de inkomensachteruitgang want hun woonlasten en andere uitgaven zijn vaak precies afgestemd op het huishoudinkomen.

In de media verschijnen aan de lopende band berichten dat mantelzorgers hun kind of ouder niet meer thuis durven te verzorgen omdat zij dit door de kostendelersnorm financieel niet redden. Ook voor het tijdelijk in huis opnemen van mensen die hulp nodig hebben werpt de kostendelersnorm grote drempels op. Maatschappelijke organisaties stellen dat het aantal mensen dat aanklopt bij de daklozenopvang inmiddels is verviervoudigd.

Fatima Faïd (HSP) en Bart van Kent (SP) vragen de wethouder nu nogmaals om inzichtelijk te maken hoeveel Haagse gezinnen door de invoering van de kostendelersnorm in de knel raken. Ook roepen zij de wethouder in hun vervolgvragen op om, net als wethouders in andere gemeenten, maatwerk te leveren bij het toepassen van de kostendelersnorm.

Zoekwoorden:

Deel: ' Er moet nu inzicht komen in gevolgen absurde kostendelersnorm '


Lees ook