gemeente rotterdam
gezamenlijke aanpak bij verbeteren verbindingen en buitenruimte

erasmus mc en gemeente werken samen aan verbetering hoboken

erasmus mc en de gemeente rotterdam gaan nog intensiever samenwerken bij het verbeteren van de verbindingen en de buitenruimte in hoboken. de wederzijdse afspraken over onder meer de verbinding van het museumpark met erasmus mc, de toegankelijkheid van het medisch centrum voor passanten en de inrichting van het burgemeester s'jacobplein (metrostation dijkzigt) zijn vandaag vastgelegd in een convenant.

anton westerlaken (raad van bestuur erasmus mc) en wethouder hamit karakus (wonen en ruimtelijke ordening) ondertekenden de overeenkomst verbindingen en buitenruimte erasmus mc. centraal in de overeenkomst staat hoe erasmus mc en gemeente samen vorm geven aan de ambities uit de gebiedsvisie hoboken 2030. hierin zijn aantrekkelijke verbindingen en verblijfplaatsen in hoboken een van de speerpunten.

fysieke verbindingen

in de overeenkomst zijn concrete afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van erasmus mc voor bezoekers en passanten. erasmus mc wil de publieke ruimte van het medisch centrum een open en toegankelijk uitstraling geven. 's avonds en 's nachts is de toegang gereguleerd. de grootschalige nieuwbouw van erasmus mc biedt de gelegenheid om het complex een meer open karakter te geven en nadrukkelijker te verbinden met de rest van de rotterdamse binnenstad. bij oplevering van de museumparkgarage en het heringerichte museumpark (najaar 2010) zorgt de gemeente voor een goede fysieke verbinding met erasmus mc. dit gebeurt met een traverse naar de garage en een brug naar het zogenaamde backbone paviljoen. na afronding van de nieuwbouw van tranche 1 wordt in 2017 het oude beddenhuis gesloopt. hierdoor ontstaat een extra semi-openbare route tussen de rochussenstraat en het park via het terrein van het erasmus mc. het erasmus mc zal dit gebied op parkachtige wijze inrichten.

buitenruimte

de gemeente gebruikt voor de inrichting van het gebied rond erasmus mc hoogwaardige materialen en straatmeubilair volgens de rotterdamse stijl. hiermee krijgt de buitenruimte in hoboken een kwaliteitsimpuls. hierbij gaat het op korte termijn om de inrichting van de wytemaweg, zimmermanweg, dr molewaterplein en het burgemeester s'jacobplein. dit plein moet zich ontwikkelen tot een levendige stadslocatie waarvoor de nieuwe hoofdingangen van erasmus mc en de hogeschool rotterdam en metrostation dijkzigt de belangrijkste elementen vormen.

verdere samenwerking

in de overeenkomst is ook vastgelegd dat beide partijen werkzaamheden goed afstemmen en oog hebben voor elkaars belangen. aandachtspunten hierbij zijn goede bereikbaarheid voor patiënten, bezoekers en werknemers zowel per fiets, auto als openbaar vervoer. bovendien moeten spoedeisende hulp en ambulanceverkeer 24 uur per dag ongehinderd door kunnen gaan. infrastructurele werkzaamheden worden bijtijds en zorgvuldig afgestemd.

anton westerlaken is in de raad van bestuur erasmus mc portefeuillehouder nieuwbouw. westerlaken: "Rotterdam en Erasmus MC zijn onlosmakelijk verbonden. We zijn toegankelijk en veilig voor patiënten, bezoekers, studenten en medewerkers, in een open verbinding met de stad. Het is goed om de afspraken over die verbindingen vast te leggen."

Rotterdam Hoboken

De overeenkomst past in het kader van de gebiedsontwikkeling Rotterdam Hoboken. In de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 hebben 22 partners, waaronder Erasmus MC en de gemeente, vastgelegd hoe zij gezamenlijk willen werken aan het versterken van de economie, de woonfunctie, de cultuur, het recreëren en verbindingen en verblijfplaatsen in dit deel van de Rotterdamse binnenstad.

Deel: ' Erasmus MC en gemeente werken samen aan verbetering Hoboken '
Lees ook