Erasmus Universiteit Rotterdam

25 maart 2000 Als de Lente komt

De Erasmus Universiteit Rotterdam opent haar deuren op Lentedag

Op zaterdag 25 maart a.s. organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam de Lentedag, de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst voor vwo-leerlingen en hun ouders/verzorgers die meer willen weten over studeren aan de universiteit in de Maasstad. De Lentedag vindt plaats op het universiteitsterrein Woudestein aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam en duurt van 10.00 tot 14.15 uur.

Op de Erasmus Lentedag kunnen bezoekers zowel algemene inleidingen als verdiepende programma's volgen. Verder zijn er diverse informatiemarkten ingericht, waar aankomend studenten vrijblijvend kunnen shoppen.

De algemene inleidingen duren 30 minuten en zijn bestemd voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo die nog niet precies weten wat ze gaan studeren. Er wordt iets verteld over de inhoud van de studie, hoe de opleiding is opgebouwd, op welke manieren studenten worden begeleid en, niet onbelangrijk, wat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Ook ouders of verzorgers kunnen de inleidingen bijwonen. Deze korte sessies dienen tevens als voorbereiding op de verdiepende programma's die de afzonderlijke studierichtingen aanbieden.

De verdiepende programma's gaan uitgebreider in op inhoud, structuur en mogelijkheden van de betreffende opleiding. Gedurende 30 of 75 minuten maken leerlingen van 5 of 6 vwo die al weten wat ze in de nabije toekomst willen studeren, kennis met de Rotterdamse opleidingen door bijvoorbeeld aan een proefcollege, een workshop of een andere praktijkoefening deel te nemen.

Ouders of verzorgers kunnen op dat moment het ouderprogramma volgen, waar onderwerpen als financiën, huisvesting en studiebegeleiding aan de orde komen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden en/of informatie vragen bij het Studenten Informatiecentrum, via tel.: 010 - 408 11 37. E-mail: sic@oos.eur.nl

Deel: ' Erasmus Universiteit Rotterdam opent haar deuren op Lentedag '
Lees ook