gemeente rotterdam

nr. 168
10 oktober 2008

let op: embargo tot zaterdag 11 oktober, 13.00 uur

erasmusspeld voor de heer tinus de does

burgemeester opstelten reikt op zaterdag 11 oktober een erasmusspeld uit aan de heer tinus de does. de uitreiking volgt op de overhandiging van het eerste exemplaar van het nieuwe boek van de heer de does "Spangen in vroeger tijden" aan de burgemeester. Het is inmiddels zijn dertigste boek.

De heer Does is 54 jaar en maakt inmiddels 45 jaar foto's van (bouw)ontwikkelingen in Rotterdam. Veel Rotterdammers kennen hem want bij het slaan van eerste palen of de sloop van prominente gebouwen staat hij op de voorste rij om foto's te maken. Ook verzamelt hij foto's uit particuliere collecties waardoor hij misschien wel de grootste collectie van "gewone" Rotterdammers heeft aangelegd.

Daarnaast organiseert hij regelmatig fototentoonstellingen en dialezingen over de Rotterdamse stadswijken en de havens in verzorgings- en verpleeghuizen. In Pendrecht en in de Tarwewijk heeft hij lange tijd in leegstaande panden een buurtmuseum geëxploiteerd; dat alles op basis van vrijwilligheid en zonder dat hij daar een vergoeding voor kreeg. Menig Rotterdammer die op zoek was naar foto's van Oud Rotterdam heeft hij van fotomateriaal kunnen voorzien.

De heer De Does komt in aanmerking voor de Erasmusspeld op grond van het criterium "Personen die zich op sociaal en/of cultureel en/of sportief en/of economisch gebied gedurende een lange periode van jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving".

noot voor de redactie/niet voor publicatie:

Deel: ' Erasmusspeld voor de heer Tinus de Does '
Lees ook