Millennium Platform


pagina terug terug naar de homepage

Erecode 2000: openheid, duidelijkheid en samenwerking in de keten

Het Millennium Platform introduceert in navolging van Groot-Brittannië de Erecode 2000: een verklaring die bedrijven kunnen ondertekenen om aan te geven dat zij bereid zijn informatie te verschaffen over de millenniumstatus in producten en diensten.
Doel van de Erecode 2000 is het stimuleren van de onderlinge openheid, duidelijkheid en vertrouwen rond het 2000-probleem in ketens van leveranciers en afnemers. Met het tekenen van de Erecode 2000 geven bedrijven onomwonden een signaal af aan hun partners. Namelijk, dat zij het uitgangspunt "Eerst oplossen, dan knokken" steunen en dat zij een actieve bijdrage te willen leveren aan de oplossing van het millenniumprobleem.
Wie de verklaring tekent wordt opgenomen in een publiek toegankelijk bestand en kan het Erecode 2000-vignet opnemen in hun bedrijfscommunicatiemiddelen. Ook ontvangt u het Erecode 2000-certificaat.
Klik hier voor meer informatie over de Erecode 2000: de tekst van de verklaring, een overzicht van de bedrijven die de Erecode hebben ondertekend en de antwoorden op een groot aantal vragen over de Erecode 2000. Op 3 februari 1999 is ook een persbericht verspreid.

De Erecode 2000 is opgezet naar Engels voorbeeld. De Engelse 'Pledge' is inmiddels door meer dan 1400 bedrijven ondertekend, waaronder Unilever, IBM en ICL.Deel: ' Erecode 2000 openheid, duidelijkheid en samenwerking '
Lees ook