Universiteit van Utrecht

Nieuws
Persberichten


19 januari 2000

Milaans eredoctoraat voor Gispen

Op dinsdag 25 januari a.s. zal prof.dr. Willem Hendrik Gispen een eredoctoraat van de Universiteit van Milaan ontvangen. Hij krijgt dit eredoctoraat voor zijn baanbrekend werk op het gebied van de neurale en synaptische plasticiteit in de hersenen.

In 1976 heeft Gispen heeft samen met zijn toenmalige onderzoeksgroep in de moleculaire neurobiologie het bestaan van het eiwit B50 in de membraan van de hersencel aangetoond. Dit eiwit speelt een belangrijke rol bij de vormveranderingen of wel de plasticiteit van de cel. Gispen c.s. waren er voor het eerst in geslaagd het B50 eiwit te isoleren om het vervolgens jarenlang te bestuderen. Zij hebben het B50 eiwit in hun onderzoek gebruikt als marker voor plasticiteit. Het onderzoek richtte zich op het vermogen van zenuwcellen om zich aan te passen aan eerdere ervaring of aan schade. Na vergiftiging of mechanisch letsel van de zenuwcel wordt bijvoorbeeld meer B50 aangemaakt. Kennis van dit cellulaire vermogen draagt bij tot een beter inzicht in ziekteprocessen van de hersenen en de mogelijkheden voor herstel.

Prof. Gispen (1943) is hoogleraar in de neurofarmacologie en de moleculaire farmacologie aan de Universiteit Utrecht en is wetenschappelijk directeur van het Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Eerder ontving hij een eredoctoraat van de State University van New York, te Binghamton NY, USA.

Voorlichter Laurien Timmermans

(030) 253 7567

Laatst gewijzigd: 19 januari, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Eredoctoraat Universiteit Milaan voor neurofarmaceut Gispen '
Lees ook