Universiteit van Utrecht


2 februari 2000

Eredoctoraten voor Koopman en Goldman-Rakic

De Universiteit Utrecht verleent eredoctoraten aan neurobiologe mevrouw prof.dr. Patricia Goldman-Rakic en aan musicus Ton Koopman. Het eredoctoraat voor Patricia Goldman-Rakic wordt uitgereikt tijdens de viering van de 364ste Dies van de Universiteit Utrecht, op 27 maart 2000. Ton Koopman ontvangt zijn eredoctoraat op vrijdag 24 maart, tijdens een speciale bijeenkomst. Dezelfde avond vindt de Nederlandse première plaats van de door Ton Koopman gereconstrueerde en gedirigeerde Markus Passion van Johan Sebastian Bach in het Utrechtse Vredenburg

Patricia Goldman-Rakic is hoogleraar aan Yale University School of Medicine. Zij krijgt het eredoctoraat voor haar onderzoek in de cognitiewetenschap en de cognitieve neurowetenschap. Zij verricht onderzoek naar het werkgeheugen in de frontale hersenschors van aap en mens. De resultaten van dit onderzoek zijn onder meer van belang voor het begrijpen van schizofrenie. Het eredoctoraat wordt verleend vanuit de faculteit Biologie, erepromotor is prof.dr. W.A. van de Grind, hoogleraar vergelijkende fysiologie.

Ton Koopman is musicus, muziekwetenschapper en hoofdvakdocent klavecimbel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij krijgt het eredoctoraat voor zijn bijdragen aan het onderzoek naar en de vertolking van het oeuvre van Bach, met name van de passies en de cantates. Koopman draagt bij aan de hedendaagse muzikale verbeelding van het christelijk geloof dat ook de inspiratiebron was voor Bachs werk. Het jaar 2000 is uitgeroepen tot het internationale Bach-jaar. Het eredoctoraat wordt verleend vanuit de faculteit Godgeleerdheid, erepromotor is mevrouw prof.dr. Willemien Otten, hoogleraar Kerkgeschiedenis.

Voorlichter Joop Kessels

(030) 253 4477 of 253 4278

Laatst gewijzigd: 02 februari, 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Eredoctoraten Universiteit Utrecht neurobiologe en musicus '
Lees ook