Provincie Limburg

Provinciale erepenning voor dr. J.J. Carpay (090) Gouverneur mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst overhandigt vandaag de provinciale erepenning aan de scheidend voorzitter van de raad van bestuur van het academisch ziekenhuis Maastricht, de heer dr. J.J. Carpay.

Gedeputeerde Staten hebben besloten aan de heer Carpay deze erepenning toe te kennen voor zijn vele verdiensten binnen de gezondheidszorg in het algemeen en het academisch ziekenhuis Maastricht in het bijzonder.

Als voorzitter van de raad van bestuur heeft hij op initiërende en daadkrachtige wijze gestalte gegeven aan de uiteindelijke realisatie van de nieuwbouw van het azM, de ontwikkeling van het azM tot een van de grootste werkgevers in de regio. Ook heeft hij bijgedragen aan een goede professionele ontwikkeling met betrekking tot de drie compartimenten patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Verder heeft hij invulling gegeven aan een goede relatie tussen het azM en de Universiteit Maastricht en een belangrijke rol vervuld in de positionering van het azM in Nederland, in de bestaande internationale contacten tussen het azM en een aantal buitenlandse ziekenhuizen, als ook in de ontwikkeling van de gezondheidszorg op landelijke niveau.

De Gouverneur overhandigt de provinciale erepenning om ca. 15.40 uur tijdens het afscheidssymposium van de heer Carpay in het MECC te Maastricht.
28-3-2003 14:33

Deel: ' Erepenning voor scheidend voorzitter academisch ziekenhuis Maastricht '
Lees ook