Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

Algemeen Directeur Ad van Vroenhoven neemt afscheid

Ergonbedrijven viert gouden jubileum met symposium

Eindhoven - 14 mei - De sociale werkvoorziening in Eindhoven bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat betekent dat de politiek en het bedrijfsleven in en om Eindhoven het al een halve eeuw mogelijk maken, dat mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap toch deel kunnen nemen aan een normaal arbeidzaam leven. Het jubileum wordt op donderdag 6 juni in het DAF-Museum aan de Tongelresestraat te Eindhoven officieel gevierd met een belangrijk symposium.

Het symposium draagt de titel "Maatschappelijk verantwoord ondernemen" en doet een appèl op ondernemers om het maatschappelijk nut van het ondernemen steeds meer te profileren. Ergonbedrijven kan stellen dat het zelf al vijftig jaar lang onderneemt met grote maatschappelijke relevantie. Immers de afgelopen jaren werden duizenden mensen uit Eindhoven en omgeving bij Ergonbedrijven aan werk en een inkomen geholpen. Daarbij was naast het inkomen vooral van belang dat mensen via hun baan een menswaardig bestaan konden opbouwen en niet langer 'achter de geraniums' behoefden te zitten. Ergonbedrijven claimt daarmee ook een belangrijke maatschappelijke taak bij ondernemers uit handen genomen te hebben. Namelijk: arbeid en inkomen verschaffen aan minder validen.

Op het symposium komen twee uitbesteders aan het woord. Ondernemers, die werk laten doen door Ergonbedrijven en daarmee het maatschappelijk nut van de jubilaris onderstrepen. Het zijn de heer G. Peleman, voorzitter Raad Van Bestuur Unibind en H. Heesters, directeur Onderhoud van de GgzE. Er zijn tevens verschillende sprekers uitgenodigd. Zo zal de heer H. de Jong van het Ministerie van Sociale zaken spreken over het standpunt dat dit ministerie heeft over de gesubsidieerde arbeid. De heer J. Rieken zal het hebben over de ontwikkeling van de Sociale Werkvoorziening. Tijdens de jubileumviering zal ook algemeen directeur Ad van Vroenhoven het woord nemen. Hij staat bekend als een man met een eigen visie, die Ergonbedrijven door een volwassen bedrijfskundige aanpak uit de verliezen heeft gehaald. Hij ventileert een onorthodoxe aanpak van de Sociale werkvoorziening. Het symposium wordt besloten met een afscheidsreceptie voor de heer Van Vroenhoven. Zeker 500 ondernemers en bestuurders uit de regio ontvingen een uitnodiging voor het jubileumsymposium. Ondernemers die belangstelling hebben voor het symposium kunnen zich nog melden bij mevrouw Annie Groenen, Ergonbedrijven: 040 - 238 72 96.

Ergonbedrijven is een moderne onderneming waarin de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Waalre, Geldrop en Heeze-Leende hun sociale werkvoorziening hebben ondergebracht. Ergonbedrijven heeft naast montagefaciliteiten ook een grote kwekerij, een logistiek centrum, een drukkerij en participaties in catering en schoonmaak-bedrijven. In totaal werken er bij Ergonbedrijven bijna 2.200 medewerkers. Het bedrijf draait de laatste jaren met winst zodat de gemeenten geen extra geld behoeven toe te leggen op de operatie met het hoofdkantoor aan de Rooijakkerstraat.


- EINDE PERSBERICHT -

Ergonbedrijven
Ergonbedrijven is de uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening in de regio Eindhoven en doet dit voor de gemeenten: Eindhoven, Geldrop, Heeze-Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Ergonbedrijven is een veelzijdige onderneming met een breed pakket diensten, gerelateerd aan wat we het best kunnen omschrijven als 'beschermde en aangepaste arbeid'. Daarnaast vervult Ergonbedrijven een belangrijke functie als Leer-Werkbedrijf voor verschillende vormen van arbeidsbegeleiding, waarbij u kunt denken aan WIW, ID en Leer/Werk-trajecten. In de dagelijkse praktijk vinden de werkzaamheden plaats op verschillende moderne locaties in Eindhoven en omliggende gemeenten en in een aantal zelfstandig opererende bedrijven waar (op detacheringsbasis) aangepaste arbeidsplaatsen zijn gecreëerd.

Info bij:

· Ergonbedrijven, Rolf Eijck 040 238 72 41
· Publi·Seven, Stijn van Oosten 040 250 20 20

Deel: ' Ergonbedrijven viert gouden jubileum met symposium '
Lees ook