Onderwerp: Eric De Keuleneer voorzitter Raad van Bestuur AdValvas Group

Auteur: Michael Cassiers
E-mail: michael.cassiers@anthonissen.be
Bedrijf: Anthonissen & Associates
Adres: Jan Moorkensstraat 54
Plaats: 2600 Antwerpen
Tel.: 03/286.77.77
Fax: 03/239.96.76

Persbericht

Nieuwe fase in professionalisering AdValvas Group

Eric De Keuleneer voorzitter Raad van Bestuur AdValvas Group

Brussel, 1 februari 2000. Eric De Keuleneer is de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van AdValvas Group, de vooraanstaande Belgische software- en Internetgroep. De benoeming kadert in de wens van de aandeelhouders om, als gevolg van de sterke groei van de groep, het management verder te professionaliseren en de Raad van Bestuur uit te breiden. De Keuleneer blijft voorzitter van het Directiecomiti van het CBHK. Hij zal binnen AdValvas Group geen operationele functie uitoefenen.

AdValvas Group is een vooraanstaande Belgische software en multimediagroep met activiteiten in diverse Internetgerelateerde domeinen. Tot de groep behoren o.m. Belgium AdValvas (https://www.advalvas.be), de bekendste Belgische Internet portaalsite, Jobs&Career (https://www.jobs-career.be), de belangrijkste Belgische job site-pionier, BeWeB
(https://www.beweb.be), de leidende Belgische reclameregie voor het Internet en AdValvas Technics, een groep met uitgebreide ervaring op het vlak van encryptie, security en secure payment technologie, met o.m. Element (https://www.element.be) en Network Solutions (https://www.netsol.be).

Eric De Keuleneer (47) heeft een economische opleiding (Handelsingenieur Solvay (ULB) en MBA (Wharton School - University of Pennsylvania)). Sinds oktober 1995 is hij voorzitter van het Directiecomiti van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK). Daarvoor was hij hoofd van Corporate en Investment Banking van de Generale Bank te Brussel. Hij blijft voorzitter van het CBHK en zal binnen AdValvas Group geen operationele functie uitoefenen.

De Keuleneer doceert aan de Ecole de Commerce Solvay (ULB) en vervult diverse bestuursmandaten, o.m. bij de G.I.M.B., I Fiamminghi vzw, Brussel 2000 vzw, Fondation pour lArchitecture en de Fondation des Administrateurs, waarvan hij voorzitter is. Hij is een autoriteit op het vlak van corporate governance en publiceerde hierover, naast diverse artikels, Het land der filialen (Roularta, 1998).

De benoeming van Eric De Keuleneer past in het kader van de sterke groei van AdValvas Group. Die groei gaat gepaard met een doorgedreven professionalisering van de onderneming op diverse niveaus. Nadat recent ervaren managers werden aangetrokken, wordt nu de Raad van Bestuur verder uitgebouwd met externe professionals. Wij streven ernaar dat elk beslissingsniveau in onze groep een sterke partij is. Als groot pleitbezorger van corporate governance is Eric De Keuleneer voor ons de geschikte persoon om de Raad van Bestuur zijn rol ten volle te laten spelen, aldus Pieter Casneuf, gedelegeerd bestuurder van AdValvas Group.

(Einde persbericht)


* * *

Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
ADVALVAS GROUP, Pieter Casneuf, tel. 02/247.93.03, e-mail pieter.casneuf@advalvas.be of
ANTHONISSEN & ASSOCIATES, Michael Cassiers, tel. 03/286.77.77, e-mail michael.cassiers@anthonissen.be.

Deel: ' Eric De Keuleneer voorzitter Raad van Bestuur AdValvas Group '
Lees ook