Gemeente Rotterdam

Eric Gudde directeur Sport en Recreatie

(24-02) Het College van B. en W. heeft H.M.A. (Eric) Gudde (48 ) benoemd tot de nieuwe algemeen directeur Sport en Recreatie. Zijn aanstelling zal op 1 mei 2003 ingaan en geldt, conform het MD-beleid van de gemeente, voor een periode van vier jaar.

Eric Gudde werkt momenteel als algemeen directeur bij de dienst Gemeente Belastingen Rotterdam. Daar is hij ten behoeve van het verbetertraject bij deze dienst van mei 2000 tot mei 2003 gedetacheerd vanuit de Rijksbelastingdienst. Bij de Rijksbelastingdienst was hij plaatsvervangend hoofd Belastingdienst Grote Ondernemingen Rotterdam. Hij studeerde Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit.

Sport
Eric Gudde heeft veel affiniteit met de sport. Zo is hij sinds juli 2002 namens de gemeente Rotterdam en de KNVB toezichthouder bij de BVO Sparta. In zijn vrije tijd is Eric Gudde technisch manager bij de voetbalclub Excelsior Maassluis waar hij verantwoordelijk is voor de prestaties van F1 tot en met het eerste elftal, en waar hij tevens als klankbord fungeert voor het recreatieve gedeelte van de club. Het eerste team van deze club komt uit in de Hoofdklasse van het amateurvoetbal. Ook was hij hoofdtrainer van het eerste team van Excelsior Maassluis alsmede van andere regioteams zoals Excelsior 20 en Spijkenisse. Hij is gediplomeerd voetbaltrainer.

Sportwethouder Nico Janssens: "Zijn kwaliteiten met betrekking tot leiderschap en verandermanagement en zijn ruime ervaring en affiniteit met sport en recreatie maken Eric Gudde tot de meest geschikte kandidaat voor de functie van algemeen directeur bij de dienst Sport en Recreatie. Ik ben erg verheugd dat hij voor deze post, na afloop van zijn dienstverband bij Gemeente Belastingen Rotterdam, beschikbaar is."

De adviescommissie Sport en Recreatie, bestaande uit o.a. leden van de OR en het Managementteam van de Dienst Sport en Recreatie, heeft met de heer Gudde gesproken en is unaniem in haar oordeel dat hij de juiste kandidaat is voor deze functie.

Nieuwe directeur Gemeentebelastingen Rotterdam De wervingsprocedure voor de functie van Algemeen Directeur Gemeente Belastingen Rotterdam is momenteel gaande. Het College van B. en W. streeft ernaar om de nieuwe directeur per 1 mei a.s. aan te kunnen stellen.

Deel: ' Eric Gudde directeur Sport en Recreatie Rotterdam '
Lees ook