Socialistische Partij

Erik Meijer: 'Nog steeds cowboy-toestanden in havens'

20-02-2003 * Maandag 17 februari demonstreerde de Europese Transportworkers Federatie (ETF) in Brussel tegen de nieuwe Europese Havenrichtlijn, die tot grotere concurrentie binnen havens moet leiden. . Het voorstel van Erik Meijer om de richtlijn in zijn geheel te verwerpen ging het verst en kreeg steun van 20 van de 48 leden van de commissie.

Europese landen zijn straks verplicht om hun wetgeving voor hun havens aan te passen op een manier die tot sociale problemen en blijvende sociale onrust zal leiden. De demonstratie in Brussel vond plaats kort voor de stemming in de Transport Commissie (RETT) van het EP. In totaal waren er bijna 200 amendementen ingediend. Een groot aantal kwam, in samenspraak met de ETF, van de hand van SP Europarlementarier Erik Meijer die samen met leden van de eigen fractie van Verenigd Links of samen met vertegenwoordigers van de Groenen probeerde de richtlijn van tafel te halen of minimaal een sociaal karakter te geven.

Tot grote woede van de ETF werden juist een aantal amendementen met de bedoeling de Richtlijn ook voor werknemers aanvaardbaar te maken om formeel juridische redenen niet in stemming gebracht. Daarentegen kwamen amendementen gericht op de belangen van verladers, reders, havenondernemers en havenautoriteiten wel ter stemming. Meijer:´Er is een kleine stap voorwaarts is gemaakt. Toch is het grootste bezwaar namelijk het toestaan van selfhandling voor met name van laad- en loswerkzaamheden door zeelieden, nog steeds mogelijk. Dat betekent cowboy toestanden in de havens. Daar heeft niemand belang bij´.

In maart vindt de definitieve stemming in het Europees Parlement plaats. De vakbeweging heeft al aangekondigd de druk op het Europees Parlement op te zullen voeren. Er bestat nu niet echt een postitef EU gevoel, zo schrijft Kees Marges, ´We voelen ons buitengesloten. Een groot deel van de havenwerkers zou in de toekomst wel eens bij een serieuze anti-EU beweging aangetroffen kunnen worden´, aldus Kees Marges in zijn periodiek Wereldhavens.

Deel: ' Erik Meijer 'Nog steeds cowboy-toestanden in havens' '
Lees ook