Socialistische Partij

Erik Meijer: 'Port Package moet van tafel'

30-01-2003 * De richtlijn met liberaliseringsplannen van de Europese Commissie voor de havendiensten, het zogenaamde Port Package, moet van tafel. Het is een overbodige richtlijn die er enkel toe leidt dat de concurrentie binnen de Europese havens toeneemt. Dat gaat ten koste van de veiligheid en kwaliteit van het havenwerk, van de werkgelegenheid en de lonen van de dokwerkers.

`Hier is niemand bij gebaat' vindt SP Europarlementariër Erik Meijer. Hij heeft in nauw overleg met de FNV Bondgenoten en de Europese Transportworkers Federatie (ETF) een groot aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. `Liever hebben we dat het gehele Port Package van tafel gaat', zegt Erik Meijer, `maar mocht dat het niet halen dan moeten we in ieder geval zien te bereiken is dat de selfhandling wordt verboden'. Selfhandling betekent dat rederijen met eigen, vaak ongeschoold en goedkoop personeel havenwerk als laden, lossen en sjorren gaan doen. Je moet dan niet raar opkijken dat om de haverklap de containers van die boten afduikelen, zo zeggen havenwerkers. Selfhandling leidt tot Ports of Convenience door deze inzet van goedkope en ongeschoolde arbeid met cowboy toestanden en veel ongelukken en schade. Om dit soort toestanden te voorkomen moeten we eerder denken aan nationale wetgeving ter bescherming van het werk in de havens. Het uitgangspunt moet zijn het verdrag van de Internationale Labour Organisation (ILO).

Begin maart vindt de definitieve stemming over het Port Package in het Europees Parlement plaats. Op 17 februari worden de amendementen besproken in de Commissie Verkeer van het Europees Parlement. Er zullen dan een lawine aan wijzigingsvoorstellen, ook van andere partijen, worden behandeld. De stakingen van duizenden havenarbeiders in veel havens van Europa, van Bilbao tot Helsinki, hebben blijkbaar indruk gemaakt. Niek Stam van de FNV Bondgenoten en de ETF:'We zijn zowat de enige bedrijfstak waarvan de werknemers er in geslaagd zijn zich Europees te organiseren. We pikken het niet dat op deze manier de sociale chaos in de havens met de nodige onrust wordt georganiseerd. Men zou er verstandig aan doen het hele voorstel van tafel te halen. We blijven ons hiertegen verzetten'.

Jan Marijnissen in gesprek met actievoerders in de Rotterdamse haven die eerder deze maand het werk neerlegden in protest tegen de Port Package deal van de EU
Jan Marijnissen in gesprek met actievoerders in de Rotterdamse haven die eerder deze maand het werk neerlegden in protest tegen de Port Package deal van de EU

Actueel euronieuws

Deel: ' Erik Meijer 'Port Package moet van tafel' '
Lees ook