Vereniging Nederlandse Gemeenten

Erkenning voor problemen gemeenten (14/06/02)

De VNG constateert dat de problemen waar gemeenten mee geconfronteerd worden doordat uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugkeren, door de coalitiepartners erkend worden. De VNG is benieuwd naar de concrete uitwerking van de voorgestelde maatregelen en zal daarna bezien in hoeverre deze maatregelen inderdaad oplossingen bieden voor de huidige problematiek.

Tijdens het VNG-congres op 13 juni riep de voorzitter van de VNG het Rijk wederom op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Of je handhaaft de wet en treedt op als uitgeprocedeerden weigeren te vertrekken, dus een actief uitzettingsbeleid. Of je past de wet aan. In ieder geval moet voorkomen worden dat uitgeprocedeerden letterlijk op straat terecht komen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Erkenning voor problemen gemeenten '
Lees ook