Universiteit van Utrecht

<<...OLE_Obj...>>

Faculteit Rchtsgeleerdheid

De zin van Artikel 1 van de Grondwet
Ernst Hirsch Ballin houdt eerste Artikel 1-lezing

Op maandag 17 februari houdt prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin aan de Universiteit Utrecht de eerste Artikel 1-lezing onder de titel 'Gelijk in waardigheid. Over de zin van artikel 1 van de Grondwet'. Op deze dag is het precies twintig jaar geleden dat de Grondwet van 1983 van kracht werd.

Als coreferenten treden op prof. dr. M.L.P. Loenen en dr. M. de Blois van de faculteit Rechtsgeleerdheid. De Artikel 1-lezing is een initiatief om het juridische en politieke debat te stimuleren met betrekking tot de grondwettelijke antidiscriminatiebepaling zoals is verwoord in artikel 1 van de Grondwet. De lezing zal jaarlijks plaatsvinden.

In de lezing kiest Hirsch Ballin voor een benadering van artikel 1 van de Grondwet die helpt bij het doorgronden van de spanningen rond het huidige integratiebeleid en de non-discriminatieproblematiek van gehandicapten.

In de toepassing en uitwerking van artikel 1 is veel nadruk gevallen op de onwenselijkheid verschillen tussen mensen kenbaar te maken, te registreren of ter sprake te brengen wanneer daarvan het risico van discriminatie wordt gevreesd. Deze benadering valt misschien als 'negatieve gelijke behandeling' te omschrijven. 'Positieve actie' is hierop een uitzondering, die met moeite in de juridische systematiek is ingepast.

Daar stelt Hirsch Ballin een benadering tegenover die verschillen niet aan het oog onttrekt, maar juist het goede en waardevolle van de verhouding tussen ieders eigenheid en een met anderen gedeelde identiteit onderkent. 'Positieve gelijke behandeling' dus, zowel in het afwijzen als in het tegengaan van achterstellingen. 'Gelijk in waardigheid', "equal in dignity" (artikel 1 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) is daarvoor een goed trefwoord. Op die waardigheid wil Hirsch Ballin in de lezing dieper ingaan.

Maandag 17 februari 2003 om 15.30 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Artikel 1-lezing: 'Gelijk in waardigheid. Over de zin van artikel 1 van de Grondwet.'
Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Informatie: Frank Kampers, (030) 2970486, fkampers@xs4all.nl

Deel: ' Ernst Hirsch Ballin houdt eerste Artikel 1-lezing '
Lees ook