Ernst & Young

Ernst & Young Forensic Services maakt gedragsregels openbaar

18 juli 2001 - Ernst & Young Forensic Services heeft besloten om de eigen gedragsregels en professionele normen voor iedere geïnteresseerde toegankelijk te maken. Aanleiding voor deze stap is de toenemende maatschappelijke aandacht voor het werk van forensische dienstverleners en de roep om (aanvullende) beroepsregels. Ernst & Young Forensic Services is het eerste forensische bureau dat deze openheid van zaken geeft.

Directeur prof. mr Cees Schaap van Ernst & Young Forensic Services benadrukt dat het niet gaat om een nieuwe gedragscode, maar om interne regels die al geruime tijd geleden zijn opgesteld en sinds jaar en dag verplicht zijn. Tot op heden communiceerden we hier alleen in eigen huis en met onze directe cliënten over. Omdat in het publieke debat over forensische onderzoekers nogal eens de nodige misverstanden en onjuiste beelden naar voren komen, leek het ons een goede zaak om iederéén inzicht te geven in onze dos en donts. Bovendien willen Schaap en de zijnen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie binnen en buiten de beroepsgroep over de normen waar alle forensische onderzoekers zich zouden moeten houden. Wij zijn niet zo arrogant om te denken dat wij de beste normen hebben geformuleerd, maar hopen wel een impuls te geven door als eerste onze kaarten op tafel te leggen.

In de omschrijving van de normering van onderzoekswerkzaamheden komen themas aan bod als objectiviteit, de wijze waarop wordt geoordeeld, het toepassen van hoor en wederhoor en de beroepsregels die zijn voorgeschreven aan registeraccountants en recherchebureaus.

De gedragsregels kunt u bekijken op de paginas van Ernst & Young Forensic Services.

Voor meer informatie over dit onderwerp wendt u zich tot Cees Schaap van Ernst & Young Forensic Services.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ernst & Young Forensic Services maakt gedragsregels openbaar '
Lees ook