ERNST AND YOUNG

Ernst & Young Forensic Services maakt huisregels openbaar

Ernst & Young Forensic Services BV heeft besloten om de eigen 'huisregels' en professionele normen voor iedere geïnteresseerde toegankelijk te maken. Aanleiding voor deze stap is de toenemende maatschappelijke aandacht voor het werk van forensische dienstverleners en de roep van sommigen om (aanvullende) beroepsregels. Ernst & Young Forensic Services is het eerste forensische bureau in Nederland dat deze openheid van zaken geeft.

Directeur prof. mr Cees Schaap van Ernst & Young Forensic Services benadrukt dat het niet gaat om een geheel nieuwe gedragscode, maar om een 'levend document' met al sinds jaar en dag bestaande regels maar ook regels van meer recente datum. 'Tot op heden communiceerden we hier alleen in eigen huis en met onze directe cliënten over. Omdat in het publieke debat over forensische onderzoekers nogal eens de nodige misverstanden en onjuiste beelden naar voren komen, leek het ons een goede zaak om iederéén inzicht te geven in onze do.s en don.ts.' Bovendien wil Ernst & Young Forensic Services hiermee een bijdrage leveren aan de discussie binnen en buiten de beroepsgroep over de normen waar alle forensische onderzoekers zich zouden moeten houden. 'Wij zijn niet zo arrogant om te denken dat wij de beste normen hebben geformuleerd, maar hopen aan de lopende discussie wel een impuls te geven door als eerste onze kaarten op tafel te leggen.'

In de omschrijving van de 'normering van onderzoekswerkzaamheden' komen thema's aan bod als objectiviteit, de wijze waarop wordt geoordeeld, het toepassen van hoor en wederhoor en de beroepsregels die zijn voorgeschreven aan registeraccountants en recherchebureaus. De huis-regels beogen inzicht te verschaffen in de wijze waarop Ernst & Young Forensic Services te werk gaat. Het document is onder meer raadpleegbaar op de website van Ernst & Young: www.ey.nl.

Einde bericht

Zoekwoorden:

Deel: ' Ernst & Young Forensic Services maakt huisregels openbaar '
Lees ook