Ernst & Young

Nieuws
Belastingadviseurs
Naheffing en boete voor gefingeerde betalingen

Uit nader onderzoek van de fiscus bij de crediteuren bleek echter dat de schulden niet waren betaald. Bovendien had een aantal van de crediteuren reeds afgezien van invorderingsmaatregelen. De belastinginspecteur legde vanwege de onbetaalde schulden een naheffingsaanslag BTW op met 50% boete. Daar was de BV het niet mee eens. Omdat ook het bezwaarschrift geen gunstige berichten bracht, volgde een beroepsprocedure. Daarin besliste het Hof Den Haag dat de naheffingsaanslag terecht was opgelegd. Er had geen rechtsgeldige overdracht van de schulden met erkenning door de schuldeisers plaatsgevonden. Ook van een daadwerkelijke betaling in privé was geen sprake. Door de enkele boeking in rekening-courant was volgens het Hof geen betaling van de crediteuren tot stand gekomen. Het Hof achtte een boete van 50% in dit geval passend en geboden. Er waren bewust administratieve handelingen en gefingeerde betalingen verricht. Er was sprake van (voorwaardelijke) opzet.

Deel: ' Ernst & Young Naheffing en boete gefingeerde betalingen '
Lees ook