Ernst & Young

Nieuws
De euro: niet alleen een IT-probleem

Ernst & Young EDP Audit is reeds anderhalf jaar bezig met het het verzamelen van kennis over de gevolgen van de introductie van de euro en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor software. Deze kennis en ervaring is onlangs gebundeld in een 'Survey on Euro Implementation'.

De invoering van de euro is niet alleen een IT-probleem, maar raakt de hele organisatie. Daardoor is de invoering van de euro ook niet te vergelijken met het oplossen van het millenniumprobleem. Daar waar het millenniumprobleem uitsluitend een IT-aangelegenheid was, raakt de invoering van de euro ook zaken als prijsbeleid en logistiek. Daarnaast moet op het gebied van IT rekening worden gehouden met de afhankelijkheden tussen interne en externe systemen.

Om straks zonder problemen over te kunnen gaan op de euro is het noodzakelijk dat iedereen zich bewust is van de mogelijke gevolgen en op tijd de benodigde maatregelen treft. Zorgvuldige risicoanalyse en een duidelijke projectplanning zijn hierbij van groot belang. In de survey staan op heldere wijze een aantal risico's en richtlijnen voor de aanpak van een europroject beschreven. Ernst & Young EDP Audit hoopt met de survey een bijdrage te kunnen aan een succesvolle euroconversie.

De eurospecialisten van Ernst & Young EDP Audit zijn graag bereid tot geven van nadere informatie over de gevolgen van de euro en kunnen - desgewenst - ondersteuning bieden bij europrojecten. Neemt u gerust contact op met N. Huizing of I. Bolderhey (030 - 259 23 16).

Deel: ' Ernst&Young over de euro niet alleen een IT-probleem '
Lees ook