Ernst & Young

Algemeen

Ernst & Young profileert zich met nieuwe internationale advertentielijn

De nieuwe wereldwijde advertentielijn van Ernst & Young is een direct gevolg van de wens om onze organisatie wereldwijd op een eenduidige manier te positioneren. Deze wens leidde eerder dit jaar, per 1 mei jl., tot het schrappen van de naam 'Moret'.

In de nieuwe advertentielijn ligt de nadruk sterk op het beeld, de 'visual', in combinatie met een prikkelende titel ('heading'), die samen iets zeggen over onze organisatie en waar we voor staan. Een verbindende tekstregel onder de 'heading' legt de relatie tussen de boodschap over onze organisatie en die over de inhoud van de advertentie.
Met de nieuwe lijn wil Ernst & Young inspelen op de globalisering van de economie en wil men op de markten een zeer vooraanstaande positie innemen.

Arbeidsmarkt
Die eenduidige positionering geldt zeker voor de arbeidsmarkt. Daarom hanteren we de nieuwe lijn ook in onze arbeidsmarktcommunicatie en allerlei uitingen die hiermee verband houden. Elke uiting moet telkens opnieuw duidelijk maken waar Ernst & Young voor staat. In diverse kranten en tijdschriften als Elsevier en Intermediair Starters verschijnen de komende weken advertenties met het oog op de werving van nieuwe medewerkers. Ook zijn sinds deze week radiocommercials van Ernst & Young Consulting te horen.

Wilt u meer weten over onze nieuwe advertentielijn? Stuur dan een bericht aan onze afdeling marketing & communicatie in Rotterdam.

Deel: ' Ernst & Young profileert zich met nieuwe advertentielijn '
Lees ook