X
X
X Gemeente Amsterdam


INTERN ONDERZOEK LEIDT TOT OPSPOREN ERNSTIGE ONREGELMATIGHEDEN BOEDELBEHEER

Bij het opmaken van de jaarrekening en de controle van de administratie van de gemeentelijke afdeling Boedelbeheer in december 1998 zijn onregelmatigheden geconstateerd ten aanzien van het beheer en veilen van in beslaggenomen boedels. Direct daarna heeft de directeur van de dienst Amsterdam Beheer een intern onderzoek gestart dat onder leiding staat van de centrale controller van de dienst Amsterdam Beheer. Ook is het gemeentelijk centraal registratiepunt voor fraude en corruptie onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Uit het intern onderzoek is gebleken dat er ernstige onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. De directeur heeft aangifte gedaan bij de politie, afdeling ambtelijke integriteit, die een onderzoek heeft ingesteld. Lopende het onderzoek zijn alle medewerkers van Boedelbeheer voorlopig op non-actief gesteld. In het kader van het onderzoek zijn meer mensen gehoord. Een nieuwe manager is aangesteld die dagelijks toezicht houdt. Bovendien zijn de procedures (de administratieve organisatie) en de controle verscherpt. Uit het politie-onderzoek is inmiddels gebleken dat er inderdaad sprake is van zeer ernstige onregelmatigheden. Het onderzoek richt zich nu verder op de omvang van de onregelmatigheden en op de vraag of strafrechtelijke vervolging kan worden gestart. Na uitsluitsel van dit onderzoek door het Openbaar Ministerie zullen nadere rechtspositionele maatregelen worden genomen.

Taak Boedelbeheer: beheer en veilen goederen

Bij Boedelbeheer worden alle boedels opgeslagen die in opdracht van de gerechtsdeurwaarder worden ontruimd. Deze boedels worden door de gemeente drie maanden opgeslagen en bewaard, zodat de eigenaar binnen deze termijn zijn bezittingen tegen de gemaakte transportkosten kan ophalen. Wanneer de eigenaar zich niet meldt om zijn eigendom op te halen, wordt na drie maanden de boedel aan de veiling ter verkoop aangeboden of wanneer de boedel geen waarde heeft, naar de vuilverbranding afgevoerd. De opbrengst van de veiling is ter dekking van de door de gemeente gemaakte onkosten. Geconstateerd is nu dat niet alle waardevolle bezittingen behorende bij boedels zijn geveild. Tegen uitdrukkelijke regels in zijn goederen rechtstreeks verkocht.

Amsterdam, 11 februari 1999

Pb-07 Esther Lans 5522140

Deel: ' Ernstige onregelmatigheden Amsterdams boedelbeheer '
Lees ook