Business Solutions 99:

Expositie, congres en bedrijfslezingen

ERP OPLOSSINGEN CENTRAAL IN LOGICOM PAVILJOEN

Op Business Solutions 99 is een aantal speciale paviljoens ingericht rond actuele onderwerpen uit de branche. Naast het Linux en het software-paviljoen is er het Logicom paviljoen, met een expositieprogramma dat geheel in het teken staat van de nieuwste IT-oplossingen voor logistieke processen, zoals de laatste ontwikkelingen op gebied van ERP (Enterprise Resource Planning) systemen. Op de beursvloer zijn twee theaters ingericht, waar gedurende de hele dag diverse bedrijfspresentaties plaatsvinden. Tevens vindt in een congresruimte bij het paviljoen het Logicom congres 'Supply Chain Management' plaats, waar topsprekers presentaties geven over de implementatie van ERP in de dagelijkse managementpraktijk.

Het Logicom paviljoen, dat eerder onder dezelfde naam plaatsvond als apart evenement in de RAI, vormt nu met het Logicom congres en de dagelijkse bedrijfslezingen een belangrijk onderdeel van de vakbeurs Business Solutions 99. Het paviljoen wordt georganiseerd in samenwerking met het vakblad CA Techniek, en biedt de bezoeker een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen: van project-planningssystemen tot branche-specifieke toepassingen en oplossingen voor de (semi)procesindustrie.

Leveranciers van ERP-systemen, SCM (Supply Chain Management) oplossingen en APS (Advanced Planning System) toepassingen tonen hoe hun producten in de praktijk ingezet kunnen worden. Efficient Consumer Response (ECR), geavanceerde planningssystemen, productconfigurators, product-data management en internet zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast komen steeds meer leveranciers met branchegerichte oplossingen, waarbij branchespecifieke functies aan het systeem worden toegevoegd. Logicom biedt managers een uitgebreid overzicht van al deze verschillende ontwikkelingen. Hiermee richt het Logicompaviljoen zich op logistiek, technisch, algemeen en financieel managers van industriële ondernemingen, groothandel, tussenhandel en de transportsector, die zich willen oriënteren op de nieuwste oplossingen voor logistieke processen.

Congres 'Supply Chain Management'
In een speciale congresruimte bij het paviljoen vindt op 22, 23 en 24 september
's ochtends het Logicom congres plaats. De drie ochtenden hebben elk hun eigen thema binnen het centrale onderwerp 'Supply Chain Management'. Zo is de eerste ochtend van het congres geheel gewijd aan 'Enterprise Resource Planning':
de interne toeleverketen en de voordelen die hier, bijvoorbeeld met ERP systemen, te behalen zijn. Het thema van de tweede ochtend is 'Supply Chain Management' en gaat vooral in op de verschillende samenwerkingsmogelijkheden die buiten de organisatie liggen. 'Global Logistics', het thema van de derde ochtend maakt de serie compleet door te kijken naar de mogelijkheden die bedrijven kunnen creëren in het buitenland. Het congres wordt georganiseerd onder auspiciën van het vaktijdschrift CA Techniek.

Kenmerkend voor het Logicom-congres is dat het Supply Chain Management benadert vanuit de organisatie als geheel en de rol in de toeleverketen. Het biedt hierdoor integrale informatie voor directieleden en hoger management om vanuit hun eigen situatie een heldere strategie te ontwikkelen. Belangrijke aandachts-gebieden hierbij zijn: wat voor gevolgen heeft het toepassen van ERP of SCM voor de gehele organisatie, bij welke bedrijfsfuncties zijn wat voor voordelen te bewerkstelligen, en hoe kunnen deze voordelen worden gerealiseerd. Meer informatie over het Logicom congres staat op de internetsite: www.logicom.nl.

Business Solutions 99
Business Solutions 99 vindt van 22 tot en met 24 september plaats in de Hollandhal, Deltahal en Randstadhal van Amsterdam RAI. Deze nieuwe vakbeurs met ICT-oplossingen voor het bedrijfsleven, richt zich met name op het middel- en hoger management van bedrijven met meer dan 50 medewerkers en het algemeen management van MKB ondernemingen. Business Solutions 99 is op 22 september geopend van 10.00 tot 18.00 uur, op 23 september van 10.00 tot 21.00 uur en op 24 september van 10.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt f 75,- inclusief beurscatalogus. Meer informatie over Business Solutions is verkrijgbaar op de internetsite: www.business-solutions.nl.

Amsterdam, juli 1999

Deel: ' ERP oplossingen centraal tijdens Business Solutions 99 '
Lees ook