PERSBERICHT

Rijswijk, 21 februari 2000

Ervaringen met diabetes in tweede boekje "Klare klontjes"

Veel mensen die regelmatig bij de apotheek komen, hebben het daar wel eens zien liggen: het tijdschrift "Bloedsuiker 10" voor mensen met diabetes (suikerziekte), dat gratis mag worden meegenomen. In dit kwartaalblad schreef Jits Postema negen jaar lang haar vaste rubriek "Klare klontjes".

In "klare" taal beschrijft zij de ervaringen die zij als vrijwilligster voor de Diabetesvereniging Nederland opdeed. Ook over haar eigen leven met diabetes kon zij veel vertellen, want zij kreeg de ziekte al in 1942, toen ze ongeveer anderhalf jaar oud was. Jits vergelijkt haar moeilijke jeugd, met de vele geboden en nog meer verboden en het strenge dieet, graag met de behandeling van tegenwoordig. Ook nu moet iemand met diabetes over een flinke dosis zelfdiscipline en kennis over de ziekte beschikken en leren voor zichzelf op te komen, maar dan is het ook mogelijk een normaal en actief leven te leiden.

Nadrukkelijk stelt de schrijfster dat zij haar columns niet alleen voor haar lotgenoten heeft geschreven, maar ook en vooral voor de mensen in hun omgeving. Deskundigen hebben berekend dat het aantal mensen met diabetes in de komende jaren bijna zal verdubbelen. Helaas ook bij kinderen en jonge mensen zal er sprake zijn van een flinke toename. Het is daarom van groot belang dat er meer kennis en begrip ontstaat, want binnen afzienbare tijd zal werkelijk iedereen wel iemand met diabetes in zijn eigen omgeving kennen. De nog steeds veel gehoorde uitspraak: "Ik weet er alles van, want mijn grootmoeder (tante of moeder enz.) had suikerziekte", gaat al lang niet meer op. De tijden veranderen, ook voor mensen met diabetes en de manier waarop men met deze ziekte omgaat.

De verhalen die Jits Postema schreef van 1990 tot 1995 zijn verschenen in het boek "Klare Klontjes". Bij haar afscheid als columniste van "Bloedsuiker<10" is "Nieuwe Klare Klontjes" van 1995 tot 2000 verschenen. Dit boek is te bestellen door ƒ 10,00 over te maken op gironummer 1324503 ten name van Grafitel, Zutphen, onder vermelding van "Klare Klontjes". Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

21.02.00
hhhh

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met mevrouw Jits Postema te Rijswijk, telefoon (070) 3934344.

Deel: ' Ervaringen met diabetes in tweede boekje "Klare klontjes" '
Lees ook