Gemeente Westerveld


12-2-2003
Ervenproject bij boerderijen

In het voorjaar van 2003 gaat de gemeente, samen met Landschapsbeheer Drenthe, een ervenproject uitvoeren. Dit project sluit aan op het landschapsbeleidsplan van de gemeente. In dit plan wordt een hoge prioriteit gegeven aan het aanleggen van landschappelijke beplantingen, waaronder erven. Het ervenproject is in eerste instantie bedoeld voor maximaal 15 eigenaren van boerderijen.

Het doel van het ervenproject is het versterken en in stand houden van het bestaande cultuurlandschap. Een belangrijk onderdeel daarvan is het herstellen van cultuurhistorisch waardevolle erven. Het ervenproject maakt deel uit van de activiteiten rondom het Jaar van de Boerderij, waartoe 2003 is uitgeroepen.

Voorwaarden

Aan het project zijn enkele randvoorwaarden gesteld. De boerderijen moeten als rijksmonument aangewezen zijn, in een beschermd dorpsgezicht staan of als boerenbedrijf dienst doen. Een andere eis is dat het erf wordt ingericht als echt Drents erf: dat betekent met authentiek, inheems plantmateriaal. Landschapsbeheer Drenthe zorgt voor het plan en voor het plantmateriaal. De eigenaar zorgt zelf voor het inplanten en voor het onderhoud. Landschapsbeheer Drenthe kan op verzoek voor begeleiding zorgen.

Uitvoering

Voor alle uitverkoren erven maakt Landschapsbeheer Drenthe een plan. Dit plan wordt vastgesteld in samenspraak met de eigenaar en de gemeente. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Dit is vooral bedoeld om versnippering te voorkomen. Erven in Wapserveen, Diever en Havelte zijn daardoor als eerste aan de beurt. Aanmelden kan bij Landschapsbeheer Drenthe, bij de heer Pieter Posthumus, tel.: (0592) 333 748, of via e-mail: p.posthumus@landschapsbeheer.com.

Deel: ' Ervenproject bij boerderijen in Westerveld '
Lees ook