ESSENT NV

Essent Energie Meetbedrijf B.V. opgericht

Op 31 juli is officieel Essent Energie Meetbedrijf B.V. opgericht. Essent heeft dit bedrijfsonderdeel organisatorisch ondergebracht in haar divisie Energie.
Het Essent Energie Meetbedrijf is binnen Essent verantwoordelijk voor alle comptabele metingen en heeft daarnaast als toegelaten onafhankelijke meetorganisatie grootverbruikers van energie als klant .

In maart 2001 werd het toenmalige Meetbedrijf van Essent Energy Systems Noord (EESN), dat nu deel uitmaakt van Essent Meetbedrijf B.V., erkend als het eerste toegelaten ISO 9001-gecertificeerde meetbedrijf in de zin van de Meetcode van Nederland. De Meetcode is opgesteld door de Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet (DTe) van het ministerie van Economische Zaken.

Wettelijke verplichting voor vrije klanten
Klanten die al vrij zijn om hun energieleverancier te kiezen, of dit per 1 januari 2002 worden, zijn volgens de wet verplicht over een meetinstallatie te beschikken die voldoet aan de eisen genoemd in de Meetcode. De overheid staat uitbesteding van deze activiteit uitsluitend toe aan toegelaten meetbedrijven. Essent Energie Meetbedrijf levert en onderhoudt dergelijke installaties en neemt daarmee de vrije klant deze zorg uit handen. Het bedrijf is ISO 9001-gecertificeerd in de zin van de Meetcode en heeft een VCA-erkenning.

Jan Boorsma, manager van Essent Energie Meetbedrijf B.V.: 'Binnen de divisie Energie van Essent hebben wij een zelfstandige, onafhankelijke positie. Wij installeren, beheren en onderhouden meetinstallaties en lezen meetinrichtingen op afstand uit. Vervolgens vertalen wij deze meetgegevens naar informatie die van belang is voor onze in- en externe klanten. Het Essent Energie Meetbedrijf opereert voor Essent en derden als toegelaten organisatie. Als erkend meetbedrijf voldoen wij aan de eisen die zijn gesteld in de Meetcode en kunnen wij in geheel Nederland onze diensten aanbieden. Met de meetgegevens zijn klanten in staat kostenbesparingen te realiseren. Zij kunnen hun energieverbruik beter voorspellen en hierop hun energie-inkoopbeleid afstemmen'.

Zoekwoorden:

Deel: ' Essent Energie Meetbedrijf B.V. opgericht '
Lees ook